Kraftig ökning av diabetes hos katt

Diabetes blir allt vanligare bland våra katter. Det visar ny skadestatistik från Agria Djurförsäkring. Andelen katter försäkrade i Agria som årligen behandlas för diabetes har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Övervikt spelar en stor roll.

Övervikt är en stor hälsorisk även för våra husdjur och flera forskningsstudier visar att det finns en tydlig koppling mellan övervikt och diabetes. Många diabetesfall hos katt skulle därför kunna undvikas. Med samma frekvens som i Agrias statistik skulle det innebära att av Sveriges 1,3 miljoner katter behandlas årligen cirka 5 000 katter för diabetes. Till det kommer förmodligen ett stort antal odiagnosticerade katter.

-          En överviktig katt mår inte bra och vi mattar och hussar har all anledning att motstå bevekande ögon och jamanden efter mat. Att ge rätt fodermängd och hålla koll på kattens vikt är viktigt, fastslår Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

En katt äter ungefär tio gånger per dag och i små portioner. En risk är att man ger för mycket torrfoder - eller ger torrfoder i ”rätt” mängd men kompletterar med våtfoder och kattgodis.

-          Väg din katt så att du vet vad normalvikten är och ta för vana att känna igenom din katt, råder Lotta. Du ska kunna ana revbenen samt se en midja på den korthåriga katten.

En katt tål inte att banta snabbt eller att svälta. Ta hjälp av ett djursjukhus/klinik om din katt behöver gå ner i vikt. Det finns speciella dietfoder med låg halt av kolhydrater.

Symtom som kan tyda på att katten fått diabetes är ökad urinmängd, ökad aptit och törst samt på sikt viktnedgång. Andra symtom är att katten får glanslös päls och att den tappar muskler. Hög risk för att utveckla diabetes har medelålders kastrerade hankatter.

Det pågår flera studier om katt och diabetes, bland annat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

För mer information, kontakta gärna Agrias veterinär Lotta Möller 073-964 20 78 eller Cecilia Winter, Kommunikationsansvarig, 073-964 26 44

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.