Många lantbrukare är nöjda med veterinärvården

Report this content

Under en längre tid har bristen på tillgänglig veterinärvård varit ett hett ämne bland många djurägare, men glädjande nog upplevs inte problemet på samma sätt bland lantbrukare. Det visar en undersökning som Agria Djurförsäkring initierat. Tvärtom anger hela 91 procent av respondenterna att de är mycket nöjda eller nöjda med tillgången till djursjukvård. Mikael Theorén på Agria tycker att det är ett glädjande resultat.

 

- Alla djur har rätt till vård när de skadat sig eller blivit sjuka. Därför är jag glad över att lantbrukarna upplever att de får tillräckligt med stöd av kompetenta veterinärer. Det är självklart en stor trygghet för både djurägare och djur, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Lantbrukarna i undersökningen driver främst verksamhet med köttdjur, mjölkkor, gris och får. Generellt anlitar lantbrukare oftast distriktsveterinärer och andra ambulerande lantbruksveterinärer som kommer till gården, och besöker inte veterinärkliniker i samma omfattning som smådjurs- och hästägare.

91 procent är nöjda

Hela 91 procent av lantbrukarna menar att de är nöjda med att få hjälp av en veterinär i rimlig tid, medan 9 procent menar att det sällan fungerar eller till och med att det fungerar mycket dåligt med att få hjälp i tid.

Förlorat ett djur på grund av utebliven vård

Trots att majoritet är nöjda med veterinärvården uppger nära en av tio djurägare uppger i undersökningen att de har förlorat djur i situationer då veterinär inte har hunnit fram tid.

- Varje förlust av ett sjukt djur som inte få vård är ett misslyckande. Vi vet att en del gårdar ligger långt från närmsta veterinär och att många distriktsveterinärer har en tuff arbetssituation. Här finns helt klart utrymme för förbättringar, säger Mikael Theorén.

Nöjda med veterinärens kompetens

Hur ser nöjdheten ut bland djurägarna som får träffa en veterinär i tid? Hela 66 procent tycker att veterinärerna har bra kunskap om just deras djur och behov av vård, lägg ihop det med de 26 procent som menar att kompetensen är tillräcklig – då hamnar andelen nöjda med kompetensnivån bland veterinärer på hela 92 procent. Resterande 8 procent efterlyser högre kompetens inom lantbrukets djurslag bland veterinärerna.

Hur ofta anlitas en veterinär?

38 procent av lantbrukarna säger sig anlita veterinär någon gång i månaden eller kvartalsvis, medan ett mindre antal har behov av veterinärvård varje vecka. Lägst ligger 4 procent av lantbrukarna som aldrig anlitar en veterinär.

Intervjuundersökningen genomfördes av företaget Xtreme via telefon under juni på uppdrag av Agria Djurförsäkring.Totalt medverkade 200 lantbrukare.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media