Miljoner till forskning för fler hållbara hundar och katter

Report this content

Forskning kring hundars påverkan av interaktionen med barn i skolmiljö, hur det egentligen ligger till med taxarnas ryggbroskskivor och bättre diagnostik för kattens vanligaste sjukdom. Det och mycket mer kommer de 13 nya forskningsprojekten som nu tar del av årets fördelning från Agria SKK forskningsfond att undersöka.

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond delar ut närmare nio miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt i Sverige, Norge och Finland. Därtill har tolv pågående fleråriga projekt beviljats anslag. Av årets nya projekt kommer sju att utföras vid universitet i Sverige, fyra i Norge och två i Finland. Totalt kom det in 59 ansökningar till fonden.

- I Agrias strävan efter fler hållbara, friska hundar och katter är jag stolt över årets fördelning med en rad viktiga områden som på sikt kommer att gynna djurens hälsa, säger Agnes Fabricius, vd för Agria Djurförsäkring.

Fonden bidar också till ett antal längre utvecklingsprojekt inom veterinärmedicin, till exempel ett doktorandprojekt rörande knäledssjukdomar hos hund, hundars vikt och påverkan på hälsa och sjukdom, breed profiles och ett projekt där man tittar på behandlingsnivåer vid olika tillstånd.

- Det är glädjande att våra forskare i Norden på alla vis har försökt få fram användbart material både för pågående och kommande forskningsprojekt, säger Ulf Uddman, vd för Svenska Kennelklubben. I framtiden vill vi gärna se fler projekt om hundens betydelse för människan och samhället, så jag vill redan nu uppmana alla som har kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora att söka i år!

Exempel på nya projekt:

Göteborgs universitet har beviljats anslag för projektet ”Metodutveckling för studier av hundunderstödda pedagogiska aktiviteter med barn”, för att utveckla tvärvetenskaplig metodik för att se hur hundarna påverkas av interaktionen med barn i skolmiljö.

Sveriges lantbruksuniversitet har samlat in material från 40 friska hundar med olika former av hälta för ett projekt där man ska utveckla och validera ett mjukvaruprogram för en ny rörelseanalysteknik. Genom att anpassa tekniken till den kliniska vardagen kan optimera effekten av insatt behandling och göra objektiva utvärderingar.

Vid University of Helsinki ska man undersöka om, som det historiskt hävdats, alla ryggbroskskivor (diskar) från två år gamla taxar är förändrade, och hur detta stämmer överens med bland annat röntgensynliga förkalkningar i diskarna.

Vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ska man kartlägga förekomsten av den bakterie som hösten 2019 orsakade blödningsdiarrésyndrom hos hundar i Oslo-området, samt bakteriens påverkan på hundars tarmflora.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet kommer även kattens vanligaste sjukdom, en kronisk njursjukdom (CKD), att undersöka bättre möjligheter till diagnosticering i ett tidigt skede. Sjukdomen är obotlig och dess konsekvenser orsakar lidande hos ett stort antal äldre katter.

Prenumerera

Media

Media