Nu lanserar Agria 86 nya kattrasförsäkringar

Report this content

Har du en birma? Då är risken större att den måste uppsöka veterinär på grund av problem i njurarna och urinvägar jämfört med andra kattraser. Huskatterna däremot, drabbas oftare av sårskador i huden. Världens mest omfattande statistik för skador på katter är grunden till att Agria Djurförsäkring nu lanserar 86 skräddarsydda kattrasförsäkringar. 

Alla kattraser drabbas av olika typer av skador och sjukdomar som påverkar deras behov av veterinärvård och medicin. Agria Cat Breed Profile, ett världsunikt material som kartlägger katternas sjukdomar och skador med hjälp av diagnoser på 500 000 katter, ligger till grund för de 86 skräddarsydda kattrasförsäkringarna - ragdollförsäkring, huskattförsäkring, somaliförsäkring och så vidare.

– Vi vet att perser oftare drabbas av ögonproblem, det visar vår samlade skadestatistik. Med vår nya perserförsäkring kan vi erbjuda en skräddarsydd trygghet som ger det bästa skyddet för rasens behov av veterinärvård och medicin, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur på Agria Djurförsäkring.

Statistiken visar också att exempelvis raserna siames och birma har större behov av medicinering, jämfört med exempelvis en ragdoll, och får därför en högre ersättning för medicin.

Från den 1 april ersätts Agrias tidigare veterinärvårdförsäkring för katter med den nya kattrasförsäkringen. Det innebär att alla katter får flera nya fördelar inbakade i kattrasförsäkringen utan extra premieökningar, exempelvis:

  • Ersättning för medicin om 10 000 eller 6000 kronor, beroende på ras
  • Alla katter får 6000 kronor till rehabilitering
  • Ny möjlighet att lägga till ytterligare 60 000 kr för veterinärvård under försäkringsåret för nya sjukdomar och skador. Detta gäller vid tidigare valda ersättningsbelopp om 30 000 eller 60 000 kronor
  • Självriskperioden utökas med ytterligare 10 dagar till 135 dagar

– Det här är bara början, vi kommer nu fortsätta utveckla produkterna och gör dem än mer unika för varje ras utifrån vår samlade skadestatistik, säger Patrik Olsson.

Mest populära katter 2018*                                       Rasspecifika skador och sjukdomar

Huskatt                                                                          Sårskador

Ragdoll                                                                          Mage och tarm

Norsk skogkatt                                                              Avmagring/anorexi

Maine coon                                                                    Rörelseaparaten

Helig Birma                                                                   Problem i njurar/övre urinvägssjukdomar 

*i Agrias bestånd

Taggar:

Prenumerera

Media

Media