Nytt försäkringsskydd mot salmonella på grödor

Report this content

Salmonella förknippar de flesta lantbrukare med djurproduktion, men faktum är att den även kan förekomma i skördade, lagrade grödor, vilket kan få stora konsekvenser. Därför inför Agria från och med den 1 maj ett försäkringsskydd som innebär att det går att få ersättning för skördevärde på tröskad gröda och saneringskostnader vid positivt salmonellaprov.

I jämförelse med andra länder, har Sverige hittills varit relativt förskonade från salmonella i grödor. Men en studie från 2015 som SVA gjorde på uppdrag av Jordbruksverket visade att 3 av de 80 provtagna gårdarna hade salmonella på skördade grödor. Det indikerar att salmonella på sikt riskerar att bli vanligare i svenska grödor.

-  Ett positivt salmonellaprov på skördade grödor innebär ofta ett omfattande intäktsbortfall och dessutom stora kostnader för att sanera tork- och lagringsanläggningar. Vi har märkt en oro från våra kunder att drabbas av salmonella på grödor. Därför uppdaterar vi vår grödaförsäkring till att även omfatta ersättning för skördevärde på tröskad gröda samt sanering, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Lantbruk och Häst hos Agria Djurförsäkring.

Den uppdaterade grödaförsäkringen gäller från och med 1 maj 2018 och omfattar endast grödor som ägs och odlats av försäkringstagaren. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media