Odlingsförsök med konstgjort hagel ökar precisionen i grödavärderingen

Hagel förstör varje år stora värden för landets bönder. Sommaren 2014 verkar bli en av de mer hagelrika säsongerna på länge.
För tredje året gör  Agria Djurförsökring försök i Skåne med konstgjort hagel för att dels undersöka hur raps skadas i olika mognads- och utvecklingsstadier, dels öka precisionen i grödavärderingen.

Agria Djurförsäkring försäkrar inte bara djur, utan erbjuder även ett försäkringsskydd för Sveriges växtodlare. Förutom omsådd, hjälper försäkringen till att minska den ekonomiska förlusten som uppstår när grödan skadas av hagel.
- Det ställer höga krav på grödavärderarna att kunna bedöma skadorna så exakt som möjligt. Därför påbörjade vi försök med konstgjort hagel i raps för tre år sedan, säger Ewa Nordenstedt, affärsområdeschef Lantbruk hos Agria Djurförsäkring.

Det konstgjorda haglet är gjort av splittrade pellets av kolsyreis, som precis som hagel smälter bort mycket snabbt. Normalt används kolsyreisen bland annat till rengöring av maskindelar.

Försöket innebär att ett antal försöksrutor på Hviderups gods i Skåne behandlas med konstgjort hagel, för att simulera riktiga skador på rapsen. Försöket, som är flerårigt, gäller hagelskador under olika mognads-/utvecklingsstadier hos raps som jämförs med oskadade referensrutor.
I samband med ett seminarium i anslutning till Brogeby Fältdagar, fick ett 30-tal av Agrias grödavärderare matcha varandra i att komma fram till den bästa bedömningen av skadan.
Facit på värderingarna kommer dock först i höst när skörden är bärgad och den statistiska analysen är färdig.
- Försöksverksamheten i kombination med seminariet, ökar vår precision i grödavärderingen ytterligare, säger Ewa Nordenstedt, affärsområdeschef Lantbruk hos Agria Djurförsäkring.

För lantbrukaren är hagel en svårbemästrad anledning till att grödor förstörs och grödaförsäkringen måste användas.
- Det är viktigt att komma ut på plats så tidigt som möjligt efter hagelskuren för att besikta skadorna. Då minskar risken för att sekundära skador, som till exempel angrepp från fåglar och insekter påverkar värderingen, menar Rasmus Troedson, grödaansvarig hos Agria.

Kontakt: Rasmus Troedson, affärsområde Lantbruk: 08 - 588 420 66, eller Marie Lundmark, tf kommunikationsansvarig på 0703-138887

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Om oss

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och Frankrike.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar