Ökad efterfrågan på svenska livsmedelsprodukter under pandemin

Report this content

Var fjärde lantbrukare inom växtodling och djurproduktion säger sig ha fått en ökad efterfrågan på sina produkter under coronapandemin. En mindre grupp upplever också att den ökade efterfrågan har medfört att man kunnat ta ut högre priser för sina produkter. På minussidan är det främst dyrare inköp och längre leveranstider som fått genomslag.

- Summa summarum kan jag konstatera att det svenska lantbruket har stått stabilt under den här tuffa perioden då många andra branscher drabbats hårt, kommenterar Mikael Theorén på Agria Djurförsäkring läget utifrån en färsk undersökning.


I telefonundersökningen deltog 200 lantbrukare med huvudfokus på växtodling och djurproduktion. Av dem säger hela 71 procent att de inte upplever att de har påverkats av pandemin överhuvudtaget, medan en mindre grupp om 5 procent upplevt en mindre efterfrågan av sina produkter. I den gruppen finns flera leverantörer av livsmedel som drabbats av nedgången i restaurangbranschen. Men drygt var fjärde lantbrukare, 23 procent, upplever att de har fått ett uppsving och fått en ökad efterfrågan med stigande priser.

- Vi ser i undersökningen att priset på mjölk har stigit, allt fler hushåll väljer att köpa svensk närproducerad mat, däribland grönsaker och spannmål. Det är en trend som troligen fortsätter i framtiden – konsumenter som har vant sig vid svensk kvalitet backar sällan till billigare alternativ, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Undersökningen visar att lantbrukets ekonomi samtidigt har påverkats av ökade priser på bekämpningsmedel, drivmedel och gödsel samt, i viss mån även på foder. Flera nämner att brist på personal varit problematisk då smittan drabbat personer på gården med sjukskrivningar men även VAB som följd. Därtill kommer restriktioner och karenstider att förhålla sig till som gjort att det varit svårt att planera och räkna med full styrka.

Har covid-19 pandemin påverkat efterfrågan?

Har covid-19 pandemin påverkat på annat sätt?Undersökningen genomfördes av företaget Xtreme via telefon under juni på uppdrag av Agria Djurförsäkring. 200 lantbrukare medverkade, av dessa var 63 procent inriktade på växtodling och 37 procent på djurproduktion.

Prenumerera

Media

Media