Så här undviker du juridiska tvister kring sommarbetet

Report this content

Så här års är många hästar inackorderade på sommarbete och en hel del stallägare hyr ut hagplatser till betande djur. Men vad bör ingå i hyran och vad gäller juridisk om en häst antingen skadar sig eller orsakar en skada? Agria Djurförsäkring bjuder här på juridiska tips för ett tryggt och lyckat sommarbete.  

 

- Ett härligt sommarbete kan ställa till problem om hästägaren inte har säkrat upplägget med hagägaren. Genom att i förväg teckna ett avtal kan man undvika tråkiga situationer och tvister, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef häst, Agria Djurförsäkring, som med hjälp av advokat Frida Treschow, specialiserad på hästjuridik, tagit fram de viktigaste punkterna som bör ingå i ett betesavtal.

  • Tid, plats och betalning

Vissa saker kan tyckas självklara men bör ändå finnas med i överenskommelsen. Exempelvis var betet ligger och vilken typ av betesmark det handlar om, så att hästen inte flyttas utan att ägaren är involverad. Dessutom att det handlar om sommarbete. Därmed bör det finnas tillräckligt med gräs i hagen. Är det flera hästar som släpps ihop och i så fall hur många, två eller tjugo? Och vad händer om betet tar slut, vem tillskottsfodrar? Vad ingår i avgiften, får du nyttja anläggningens sadelkammare och ridhus, samt en box eller sjukhage vid behov? Avtalstiden är förstås viktig att ha med, liksom om det finns någon uppsägningstid.  Betalning är en grundläggande faktor i avtalet, reglera tydligt hur den ska ske och när. Kom ihåg att även muntliga avtal är juridiskt gällande men kan vara svårt att bevisa i rätten.

  • Tillsyn och rent vatten

Daglig tillsyn är ett lagkrav, det måste vara glasklart vem som ansvarar för detta. Vatten, vem fyller på det och hur ofta? Vem ansvarar för att stängsel och el fungerar och för att det inte finns giftiga växter i hagen? Reglera även om hästarna ska vara avmaskade innan betessläpp och om de släpps ihop skodda eller oskodda. Som beteshållare behöver man säkerställa att samtliga hästar är försäkrade samt att hen har rätt att tillkalla veterinär i akuta situationer, om hästägaren inte går att nå.

  • Ansvar vid vårdslöshet

Som hästägare vet man att hästar kan skada sig och att de kan skada varandra. Har hästägaren varit så ansvarsfull man kan förvänta sig, då brukar inte han eller hon ställas till svars vid en olyckshändelse. I grova drag kan man säga att om du inte har varit vårdslös så kommer du inte att ses som ansvarig. Vid vårdslöshet är saken en annan. Skulle du exempelvis har hingstar i en hage med undermåligt staket, och de tar sig ut och betäcker ett sto eller springer på någon, då kan du bli ansvarig. Som huvudregel är det i sådana fall ägaren till hingsten som ställs till svars, inte hagens ägare.

  • Händer att hästar lämnas kvar

Om ni bli oense om något som rör betet, försök att lösa konflikten så smidigt som möjligt. Låser det sig totalt kan man behöva ta hjälp av en jurist.

Skulle du som hagägare inte få betalt, trots påminnelser, kan du vända dig till Kronofogden. Sedan är det tyvärr inte helt ovanligt att hästar lämnas kvar på betet utan att ägaren hämtar dem. Kom ihåg att inhysaren har vårdplikt även om ägaren har övergivit hästen, han eller hon har då ansvar att ge djuret tillräckligt med mat och vatten.

Prenumerera

Media

Media