Sämre koll på ny kattlag i storstäder

Report this content

Hela 17 procent av kattägarna i storstäder har missat att det blir lagkrav att katten ska id-märkas och sedan registreras hos Jordbruksverket den 1 januari. På landsbygden har däremot nio av tio kattägare har full koll på vad som krävs av dem i januari. Men alla kommer inte hinna då de ännu inte har id-märkt sina katter. Det visar en undersökning som Agria Djurförsäkring har genomfört.

Undersökningen genomfördes i december med 445 kattägare. Den visar att 17 procent av storstadsborna har missat den nya lagen. På landsbygden har budskapet fått större genomslag där nio av tio kattägare vet att man ska id-märka och registrera sin katt hos Jordbruksverket från och med den 1 januari. Den nya lagen kommer att göra det lättare att koppla ihop bortsprungna katter med sina ägare.

- Äntligen, den nya lagen kommer verkligen att öka tryggheten för alla härliga katter! Att det snart går att leta fram ägare till bortsprungna katt kommer att hjälpa så många att hitta hem igen, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

En av fem kommer inte att id-märka i tid

För att kunna registrera katten på Jordbruksverkets e-tjänst, som öppnar den 2 januari, måste den först id-märkas. Undersökningen visar att en av fem kattägare inte kommer att id-märka sin katt innan lagen träder i kraft. Märkning av katten sker med hjälp av veterinär eller godkänd id-märkare.

En chippad id-märkning kan läsas av polisen, veterinärer och personal på katthem med hjälp av en avläsare. Tatueringar i örat består av en sifferkod.

Sedan år 2001 är det lagkrav att id-märka hundar, 22 år senare får katterna samma status!

-  Snart får katterna samma trygghet som hundarna! Vi kommer att få en mycket bättre bild av hur många katter som finns i landet, var de bor och vem som är ansvarig för varje katt, säger Lotta Möller.

Vad händer den kattägare som missar att id-märka och registrera?

Enligt Jordbruksverket är det Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen efterlevs. Det är också länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar i första hand om att informera kattägaren. Om katten förblir omärkt och/eller oregistrerad kan länsstyrelsen utdöma vite i syfte att få kattägaren att efterleva lagen.

Viktiga datum att komma ihåg:

  • 1 januari Den nya lagen om att alla katter ska id-märkas och registreras hos Jordbruksverket träder i kraft
  • 2 januari Jordbruksverkets e-tjänst för registring öppnar
  • Det finns inget slutdatum då alla katter ska vara registrerade, men Jordbruksverket uppmanar kattägare att registrera sin katt ”i rimlig tid”. Var rädd om din katt och gör det omgående!

Enkätundersökningen genomfördes i december av Xtreme på uppdrag av Agria Djurförsäkring då 445 kattägare deltog.

Prenumerera

Media

Media