Trygghet hela livet för sällskapsdjuren: Agria lanserar ny hund- och kattförsäkring

Report this content

I april blir det enklare för landets djurägare att välja försäkring. Då lanseras nya Agria Veterinärvård: en unik hund- och kattförsäkring som täcker fler behandlingar, har färre undantag och ger samma skydd under hela djurets liv utan att det årliga ersättningsbeloppet sänks när djuret blir äldre.

I april lanseras Agria Veterinärvård, en ny försäkring som gör det enklare för kunderna och tryggare för sällskapsdjuren. Genom att paketera så mycket som möjligt i en och samma försäkring slipper kunderna ta ställning till en mängd tilläggsförsäkringar. Samtidigt täcks en rad nya avancerade vårdmetoder av försäkringen.

– Vi har fått starka signaler från både kunder och veterinärer om att ersättningsbeloppen borde gälla under hela hundens eller kattens liv, att fler sjukdomar borde täckas och att undantagen är krångliga att förstå. Allt det har vi försökt tillgodose i den nya försäkringen, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria.

I takt med att våra sällskapsdjur lever längre och drabbas av andra typer av sjukdomar blir veterinärvården alltmer avancerad. För att säkerställa att bolagets försäkringar ligger rätt i tiden har Agria sedan länge ett nära samarbete med landets veterinärer. Nu ingår exempelvis avancerad cancerbehandling och höftledsimplantat i den nya försäkringen.

– Agria lyssnar på de synpunkter som vi veterinärer framför och är lyhörda för vad djurägarna vill ha. Det framgår tydligt av utformningen av den nya försäkringen, säger Lennart Sjöström, chefveterinär för kirurgi och ortopedi på Strömsholms djursjukhus.

Från och med april 2012 kan Agrias nya försäkring, Agria Veterinärvård, tecknas av nya kunder. Befintliga kunders försäkringar konverteras successivt till den nya produkten.

Korta fakta om Agria Veterinärvård

- En av de viktigaste nyheterna är att både hundar och katter behåller det valda beloppet i veterinärvårdsersättningen (25 000 eller 50 000 kronor) på samma nivå hela livet. Den tidigare sänkningen som började vid åtta års ålder försvinner. Det är Agria helt ensamma om på marknaden idag.

- Agria Veterinärvård ger ersättning för vård av led- och tandsjukdomar, avancerad cancerbehandling och implantat.

- Flexibiliteten att kunna påverka självrisk och ersättningsbelopp finns kvar, samtidigt som många av undantagen i försäkringarna försvinner.

- Tilläggsförsäkringarna Agria Medicin och Agria Rehabilitering för ytterligare skydd finns fortfarande kvar.

- Speciella försäkringar för avel och arbetande hundar finns också kvar som tillval, eftersom de efterfrågas av en särskild kategori av djurägare.

Förbättringar i Agria Veterinärvård för hund

- Avancerad cancerbehandling och olika former av ledimplantat ingår i nya Agria Veterinärvård.

- I Agria Veterinärvård ingår nu de tidigare tilläggsförsäkringarna Agria Leder och Agria Tandvård för alla hundar, även blandraser. Andra exempel på förbättringar är att den maxersättning som tidigare fanns för knäoperationer och kastrationer har tagits bort och likaså åldersregeln för operation av grå starr (katarakt).

- Det finns många förbättringar för blandrashundar i Agria Veterinärvård. Tidigare kunde blandraser få vissa undantag i försäkringen, om de hade inslag av en ras som hade undantag i villkoren. Den regeln har tagits bort och det innebär att rasspecifika villkor enbart gäller renrasiga hundar. Man behöver inte heller längre teckna tilläggsförsäkringen Agria Leder för en blandrashund för att kunna få ersättning för undersökning, behandling och vård av ledsjukdomar.

Förbättringar i Agria Veterinärvård för katt

- Avancerad cancerbehandling och vissa höftledsimplantat ingår numera i Agria Veterinärvård för katter.

 

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur, lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har fått starka signaler från både kunder och veterinärer om att ersättningsbeloppen borde gälla under hela hundens eller kattens liv, att fler sjukdomar borde täckas och att undantagen är krångliga att förstå. Allt det har vi försökt tillgodose i den nya försäkringen.
Patrik Olsson
Agria lyssnar på de synpunkter som vi veterinärer framför och är lyhörda för vad djurägarna vill ha. Det framgår tydligt av utformningen av den nya försäkringen.
Lennart Sjöström, Chefveterinär kirurgi och ortopedi, Strömsholms djursjukhus