Agrias forskningsfond beviljat anslag till 13 nya forskningsprojekt för friskare husdjur

Report this content

Agrias forskningsfond stödjer årligen olika forskningsprojekt som främjar husdjurens hälsa och betydelse i samhället. För år 2021 har 13 nya forskningsprojekt samt 12 pågående fleråriga har projekt beviljats anslag. Forskningsfonden delade ut totalt cirka 9 miljoner svenska kronor (ca. 890 000 euro).

Agria avsätter en del av försäkringsintäkter till forskning genom forskningsfonden som grundats med Svenska Kennelklubbens (SKK). Forskningsfondens syfte är att främja sällskapsdjurens välmående samt status och betydelse i samhället. Forskningsfonden har delat ut medel i över 80 år.

Forskningsresultaten ger värdefull information om husdjurens hälsa och bidrar till ökad kunskap om husdjurens positiva inverkan på sina ägare och hela samhället. Dessutom kan resultaten utnyttjas inom exempelvis avelsverksamhet och utveckling av djurhållning.

Nya projekt som beviljats anslag

Forskningsfondens anslag delas till olika forskningsprojekt inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

Det kom in totalt 59 ansökningar till fonden varav 13 nya forskningsprojekt samt 12 pågående fleråriga projekt beviljats anslag.

Det fanns två finska forskningsprojekt som fick anslag:

Inflammatorisk respons och sömnrelaterad andningsstörning hos hundar

Iida Niinikoski, Helsingfors Universitet

Mycket lite är känt om sömnstörningar, dess natur och förekomst hos hundar. I denna studie kommer en ny sömnapnékrage (Collar X) användas för enkel diagnos av sömnstörning hos hundar. Blodprover kommer att analyseras för att upptäcka möjlig låggradig inflammation.

Ny syn på degeneration av mellankotsskivor av unga vuxna taxar med MRI

Anu Lappalainen, Helsingfors Universitet

Syftet med studien är att undersöka om alla ryggbroskskivor (disker) från två år gamla taxar är degenererade, och hur detta korrelerar med röntgensynliga skivförkalkningar och 12-FGF4-genstatus. Ryggar av unga vuxna taxar ska skannas med magnetkamera (MRI) och röntgenbilder tas. Från MRI-bilder registreras kvalitet för varje ryggbroskskiva, liksom antalet och graden av förkalkade skivor från röntgenbilderna.

Andra forskningsprojekt

Bland de andra forskningsprojekt finns ämnen som ”Metodutveckling för studier av hundunderstödda pedagogiska aktiviteter med barn”, ”Validering av en ny användarvänlig rörelseanalysteknik för hund för att förbättra klinisk diagnosticering av lidanden från rörelseapparaten hos hundar” och tre forskningsprojekt relaterade till urinvägarna.

Alla pågående och tidigare forskningsprojekt finns på forskningsfondens hemsida www.skk.se/sv/Agria-SKK-Forskningsfond/

Ansökan för forskningsmedel för nästa år börjar 1.4.2021.

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus är Finlands enda specialisförsäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hundar, katter och smådjur.  

Vi önskar att Agria Eläinvakuutus läggs som källa till alla publicerade texter. 

Prenumerera

Media

Media