Djurhållningsrapport Q2 2012

Alpcot Agro ökar mjölkproduktionen med 49,4 procent under det andra kvartalet 2012 jämfört med samma period i fjol.  

Viktiga händelser under perioden

Under Q2 2012 var den genomsnittliga mjölkproduktionen på Bolagets mjölkgårdar 53,2 ton per dag, en ökning med 49,4 procent från 35,6 ton per dag under Q2 2011.

Den genomsnittliga produktionen per ko ökade från 499 liter per månad under Q2 2011 till 579 liter per månad under Q2 2012, en ökning med 16 procent.

Per den 30 juli 2012 omfattade Bolagets djurhållningsverksamhet 6 973 nötdjur, varav 3 204 mjölkkor, 2 951 kvigor, 818 tjurar och kalvar, jämfört med 6 104 djur varav 2 801 mjölkkor, 2 530 kvigor och 773 tjurar och kalvar vid samma datum i fjol.

Under Q2 2012 uppgick försäljningen av produkter från djurhållningsverksamheten till 80,5 miljoner rubel inklusive moms (ca 17,1 miljoner kronor), en ökning med 54 procent jämfört med samma period 2011 och med 1,4 procent jämfört med det första kvartalet 2012.

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör vid Alpcot Agro, säger i en kommentar:

”Under det senaste kvartalet har vi sett en fortsatt positiv utveckling i hela djurhållningsverksamheten. Mjölkproduktionen per ko är nu på historiskt höga nivåer och försäljningen av både mjölk och kött ökar kontinuerligt. Som en del i förbättrandet av genetiken i djurbesättningen kommer antalet djur att minskas något under året men detta ska inte ha någon större effekt på de producerade volymerna.

Stockholm, 12 juli 2012

För mer information vänligen kontakta:

Jens Peter Aabyen, verkställande direktör, tel +7 903 779 23 36
Stephen Pickup, finansdirektör, koncernen, tel: +44 782 529 4352

Om Alpcot Agros djurhållningsverksamhet:
Alpcot Agro driver fyra stora mjölkproduktionsgårdar i Ryssland, som vart och ett är belägna i ett av Bolagets växtodlingskluster i Kaliningrad, Lipetsk och Voronezh oblast. Verksamheten innefattar även en köttproduktionsenhet i Kursk oblast.

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar