Namnbyte till Agrokultura AB (ticker AGRA)

Som en följd av beslutet på Årsstämman 16 maj, meddelar Bolaget att från och med tisdag 18 juni kommer Alpcot Agro AB’s aktier (ticker: ”ALPA”) att handlas på Nasdaq OMX First North med det nya namnet ”Agrokultura AB” (ticker: ”AGRA”).

För mer information, kontakta:
Hannes Sjöblad, Investor relations, tel +46 735 353 000

Om Alpcot Agro AB (publ)

Alpcot Agro investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.