Verksamhetsuppdatering för vårbruket

Alpcot Agro (”Bolaget”) har påbörjat vårbruket i både Ryssland och Ukraina. Höstgrödorna är i gott skick och omfattningen av utvintring har klarlagts. Bolaget planerar att vårså ungefär 58 400 hektar grödor för försäljning vilket ger en total areal om 126 100 brukade hektar under 2012.

Status för höstgrödor

Efter förvärvet av Landkom i januari har Bolaget omkring 67 700 hektar sådda med höstgrödor.

Höstsådda grödor som återstår efter utvintring, hektar

Gröda Ryssland Ukraina Summa
Höstvete 30 800 14 100 44 900
Höstraps 1 500 18 400 19 900
Höstkorn 0 2 900 2 900
Summa 32 300 35 400 67 700

I Ryssland är tillståndet för de höstsådda grödorna överlag gott. På grund av vinterns tjocka snötäcke har Bolaget drabbats endast av en marginell utvintring i det ryska inlandet. I Kaliningrad har Bolaget förlorat ungefär 1 300 hektar höstvete och 600 hektar höstraps på grund av utvintring. De flesta av dessa fält kommer att vårsås med vårraps, vårvete och korn. Dessa fält är inkluderade i siffrorna för vårsådd nedan.

I Ukraina har Bolaget drabbats av en viss utvintring med ungefär 1 800 hektar höstvete, 1 400 hektar höstkorn och 800 hektar höstraps som förlorats i olika regioner. De återstående grödorna är i ett mycket gott skick. Fälten med grödor som skadats under vintern kommer att höstsås på grund av att kvarvarande bekämpningsmedel gör dessa fält mer lämpade för höstgrödor.

Uppdaterad plan för vårsådden
Vårbruket har påbörjats i Bolagets samtliga regioner inklusive både sådd och spridning av gödning och växtskydd på de höstsådda grödorna.

För 2012 års skörd planerar företaget att vårså ungefär 58 400 hektar grödor för försäljning varav 41 800 i Ryssland och 16 600 i Ukraina. De viktigaste grödorna är solrosor med 16 100 hektar, majs, med 12 800 hektar, korn, 8 000 hektar, sojabönor, 6 100 hektar och vårraps, 5 700 hektar. Resterande omkring 9 700 hektar kommer att sås med andra grödor. Dessutom planerar Bolaget för ungefär 4 600 hektar fodergrödor i Ryssland för djurhållningsverksamheten. Notera att denna plan är preliminär och kan fortfarande bli föremål för förändring, beroende på, bland annat, väderförhållanden under vårbruket.

Stockholm, 25 april 2012

För vidare information kontakta:
Jens Peter Aabyen, Verkställande direktör, tel +7 903 79 23 36

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets affärsidé är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av Bolagets jordbruksmark för spannmåls- och mjölkproduktion samt andra likartade verksamheter i Ryssland och övriga OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.se.

Om oss

Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion, djurhållning och relaterade verksamheter.

Dokument & länkar