• news.cision.com/
  • Agtira AB/
  • Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira AB (publ) levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund – uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Report this content

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund.
Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

– Avtalet är genombrott för hela branschen och för oss och ger närodlat en helt en ny definition. Vi har arbetat hårt och nu är vi framme med en lösning som kommer att producera stora mängder färska grönsaker och lax i direkt anslutning till ICA Maxi i Östersund, vilket är fantastiskt, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

I februari i år offentliggjorde Agtira att förstudien tillsammans med Maxi ICA Stormarknad Östersund var klar och att parterna enats om att gå vidare för att optimera och anpassa anläggningen för Maxi ICA Stormarknad Östersund. Nu är avtalen med ICA Fastigheter och Maxi ICA Stormarknad Östersund signerade och enligt planen är det byggstart i april 2022 och anläggningen beräknas vara i drift i september 2022.

Affären är en av de största i sitt slag i världen och Agtira Complete-anläggningen, som är på cirka 1 200 kvadratmeter och som ska placeras vid ICA Maxis parkering, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö.

– Vi är förstås stolta över att vi har möjligheter att göra denna investering. Vi har länge arbetat med hållbarhet inom ICA och här i Östersund med en tydlig ambition att minimera vår påverkan på miljön. Nu tar vi ett nytt steg som vi hoppas och tror kan göra lite skillnad och som samtidigt ger våra kunder unikt färsk fisk och färska grönsaker, säger Kent Kristoffersson, som drivit Maxi ICA Stormarknad Östersund sedan 2009.

Avtalet mellan parterna sträcker sig över 15 år där Agtira uppför och driftar anläggningen initialt samtidigt som Maxi ICA Stormarknad Östersund förbinder sig att köpa det som anläggningen producerar. När anläggningen producerat enligt avtal så förvärvas den gemensamt av ICA Fastigheter AB och ICA Maxi Östersund inom fyra år. Om anläggningen inte når avtalad produktionsnivå uppgår avtalsvärdet till cirka 20 miljoner kronor över 4 år.

Anläggningen, som blir den första och största i sitt slag som samproducera grönsaker och fisk i urban miljö i denna omfattningen, förväntas producera cirka 85 ton gurka, 11 ton tomater, 40 000 krukor örter samt 10 ton atlantlax årligen.

Fakta Complete (generell)
Complete-systemet skapar förutsättningar för butiker att sälja hållbara produkter av högsta kvalitet i sina diskar bara timmar efter skörd – året runt. Complete består av ett akvaponisystem på cirka 1 200 kvadratmeter anpassat för att uppföras i urbana miljöer, och framförallt i anslutning till livsmedelsbutiker. Systemet innehåller unika och högteknologiska lösningar. Complete har kapacitet att producera upp till cirka 100 ton grönsaker och 10 ton fisk per år.

Denna information är sådan som Agtira är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021, kl 09.55.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Gemborg, vd Agtira AB, tfn.  0702–654400, Mattias.gemborg@agtira.com
Kent Kristoffersson, Handlare Maxi ICA Stormarknad Östersund, tfn 0703–149957, kent.kristoffersson@maxi.ica.se

Lars Sjögrell, Press- & IR Manager Agtira AB, tfn. 0702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.agtira.com
www.ngm.se

Agtira (publ) är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vi är världsledande inom området akvaponi där vi utvecklar både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer. Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Agtira AB (publ), som är ett svenskt världsledande forsknings- och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn och akvaponi (kretsloppsodling), har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund.
Twittra det här

Citat

Vi är förstås stolta över att vi har möjligheter att göra denna investering. Vi har länge arbetat med hållbarhet inom ICA och här i Östersund med en tydlig ambition att minimera vår påverkan på miljön. Nu tar vi ett nytt steg som vi hoppas och tror kan göra lite skillnad och som samtidigt ger våra kunder unikt färsk fisk och färska grönsaker.
Kent Kristoffersson, som drivit Maxi ICA Stormarknad Östersund
Avtalet är genombrott för hela branschen och för oss och ger närodlat en helt en ny definition. Vi har arbetat hårt och nu är vi framme med en lösning som kommer att producera stora mängder färska grönsaker och lax i direkt anslutning till ICA Maxi i Östersund, vilket är fantastiskt.
Mattias Gemborg, vd på Agtira