Agtira säkrar expansionsmöjlighet på upp till 15 000 kvadratmeter odlingsyta

Report this content

Agtira har tecknat ett ramavtal med NP3 Fastigheter AB som innebär att de kommer uppföra, äga och hyra ut kommande odlingsanläggningar åt Agtira. Överenskommelsen omfattar i ett första skede etableringar motsvarande cirka till 7 500 kvadratmeter odlingsyta med en option om lika mycket till. Sammantaget omfattar ramavtalet inklusive optionen upp till 3 anläggningar och totalt cirka 15 000 kvadratmeter odlingsyta, beroende på storlek och utförande på de enskilda anläggningarna.

– Det här är ett viktigt steg för Agtira, som ger oss trygghet att kunna rikta fullt fokus på expansion och vår kärnverksamhet, säger Mattias Gemborg, VD för Agtira.

Ramavtalet omfattar ett triple net-upplägg där Agtira hyr anläggningarna och står för löpande kostnader. Ramavtalet fastställer hyresnivåer, avtalslängd och vilka orter som kan vara aktuella för båda parter. Nästa steg är att formalisera dessa i skarpa avtal för de enskilda anläggningarna.

Bland orterna som omfattas av ramavtalet finns bland annat Boden, där Agtira tillsammans med samarbetspartnern Greenfood jobbar för en etablering på upp till 9 000 kvadratmeter.

– Detta är riktigt bra nyheter för Agtira. Externa fastighetsägare av våra anläggningar med detta upplägg möjliggör en snabbare utrullning för Agtira, samtidigt som det garanterar skalbarheten i vår affärsmodell. Vi jobbar på att ta fram fler lösningar likt denna för alla våra kommande etableringar och tror att detta är första steget på resan dit, säger Agtiras vd Mattias Gemborg.

Växthusen står för en stor del av investeringskostnaderna när Agtira expanderar, och med tanke på det snabba etableringstempot har fastighetsfrågan haft hög prioritet under en längre tid.

– Agtira är inte och ska inte vara ett fastighetsbolag. Genom denna lösning renodlar vi verksamheten och förbättrar kraftigt våra förutsättningar att svara mot efterfrågan och leverera till både kunder och aktieägare, säger Christer Edblad, CFO och vice vd Agtira.

Notera
Denna information är sådan som Agtira AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 12:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com

Christer Edblad, CFO och vice VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet AGTIRA B. Partner Fondkommission AB (telefon
031-761 22 30 / www.partnerfk.com / info@partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.