Mer integration och återanvändning i Åhléns hållbarhetsrapport 2018

Report this content

Under 2018 fortsatte Åhléns sitt hållbarhetsarbete inom fyra fokusområden: hållbart samhälle, hållbar livsstil, hållbar produktion och hållbar drift. Bland annat så utökades det integrationsstärkande samarbetet med ÖppnaDörren som skapar relationer mellan nya och etablerade svenskar och en helt ny plaststrategi togs fram.

Det är sjätte året i rad som Åhléns publicerar hållbarhetsrapporten som i år för första gången följer GRI-standard, som ställer krav på tydligare processer och mer tillförlitlig insamling och rapportering av statistik.

Inom fokusområdet hållbart samhälle utvecklades samarbetet med Stadsmissionen ”Återanvänd Mera” som är en satsning för att bidra till cirkulär ekonomi där kunder kan lämna in produkter de inte längre använder i varuhusen. Kundinsamlingen resulterade i över 11 ton insamlade varor under 2018 – både textilier men även hårda produkter som bidrar till Stadsmissionens verksamhet. Under året har även samarbetet med integrationsinitiativet ÖppnaDörren fortsatt med möten som bland annat hållits i varuhusen.

– Att verka för integration och allas lika värde är viktigare än någonsin och något vi på Åhléns gör genom vårt samarbete med ÖppnaDörren. Under året har vi genomfört och deltagit i fler integrationsstärkande evenemang tillsammans med kunder och medarbetare, vilket gör att målet om 100 möten under 2018 uppnås, säger Sofia Bothelius, produktions- och hållbarhetschef på Åhléns.

Inom hållbar livsstil togs en plaststrategi fram där utfasning av engångsartiklar i plast, ökad andel återvunnet syntetmaterial och minskad användning av plast i emballage och förpackningar pekats ut som prioriterade områden.

Inom hållbar produktion har kontrollen av fabriker förbättrats och under året har 100 % av fabrikerna i riskländer reviderats, varav 98,4 % med godkända revisionsresultat.

Under året genomfördes även ett stort grundarbete för en ännu mer hållbar drift. Klimatavtrycket till följd av distribution och transporter har kartlagts och underlaget kommer nu användas för att analysera vilka flöden och sträckor som kan göras mer miljövänliga – till exempel genom att ställa om från lastbil till båt och tåg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Weronica Nilsson, PR- och kommunikationschef Åhléns, Tfn: 0701-981123, e-post: wni@ahlens.se

Om Åhléns
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 57 varuhus i Sverige och e-handel via åhlens.se. Vi är varuhuset som erbjuder en smart mix av prisvärda produkter på ett inspirerande, enkelt och lättillgängligt sätt. Åhléns omsätter 4,8 miljarder och varje år tar våra 3 000 skickliga medarbetare emot ca 80 miljoner besök. Åhléns Outlet är ett dotterbolag. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB. www.ahlens.se