Åhlénsgruppen har tecknat avtal om förvärv av Departments & Stores Europe AB.

Åhlénsgruppen har tecknat avtal om förvärv av Departments & Stores Europe AB. Företaget ingår i börsnoterade RNB Retail and Brands AB. Förvärvet är villkorat av beslut på extra bolagsstämma i RNB Retail and Brands AB den 15 april 2009 samt godkännande av Konkurrensverket. Genom förvärvet stärker Åhlénsgruppen positionen som ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag.

Departments & Stores Europe är den enskilt största aktören på NK i Stockholm och i Göteborg. Företaget har ett stort antal koncept inom mode, skönhet, accessoarer, klockor och juveler.

– Departments & Stores Europe är ett välskött företag med skickliga medarbetare och en mycket attraktiv marknadsplats på de båda NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg. Samtidigt delar Departments & Stores Europe vår positiva syn på varuhus som en plattform för kunder som söker en shoppingupplevelse, säger Thomas Axén, vd och koncernchef för Åhlénsgruppen.

Åhlénsgruppen, som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB, fortsatte under 2008 sin expansionsstrategi och etablerade 38 nya varuhus och butiker i Norden genom Åhléns, Kicks, Lagerhaus och myself & friends.

– Förvärvet stärker Åhlénsgruppens position som en ledande detaljhandelskoncern och Departments & Stores Europe kommer att bli en stor tillgång för koncernens fortsatta tillväxt, säger Fredrik Persson, vd och koncernchef i Axel Johnson AB samt styrelseordförande i Åhlénsgruppen.

– Departments & Stores Europe:s företagsledning och medarbetare har visat på god förmåga att skapa kundintresse för varumärken med ett högt modeinnehåll. Bolaget ska fortsätta verka som en självständig verksamhet inom Åhlénsgruppen och också fungera som en viktig drivkraft när det gäller att utveckla och förstärka vår modesatsning, fortsätter Thomas Axén.

Den förvärvade verksamheten nådde för verksamhetsåret 2007/2008 en omsättning på 899,8 Mkr samt ett rörelseresultat om 48,6 Mkr. Företaget har cirka 430 anställda.

Dokument & länkar