Ahlqvist & Almkvist Arkitekter utformar nya stationerna i Sundbyberg och Huvudsta

Idag är Sundbyberg en av Stockholms mest trafikerade stationer och varje dag passerar pendlande stockholmsbor med både tunnelbana, pendeltåg och tvärbana. Mälarbanans etapp Huvudsta -Duvbo är i full planering för utbyggnad av spåren och stationerna. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter har fått uppdraget att utforma stationerna i både Sundbyberg och Huvudsta. Sundbybergs station kommer förläggas delvis under jord.


Bildtext: Britt Almqvist, VD och expert, och Samuel Raitio, ansvarig teknikområde arkitektur.

Stationen i Sundbyberg får ett centralt torg istället för ett delande spår som skär igenom centrum. Rent praktiskt innebär det att stationen kommer att vara delvis under jord. Den norra delen av stationen i Sundbyberg kommer att vara under jord, medan den södra delen kommer att vara öppen och ligga i ett tråg.

- Det är roligt att vi får vara med i detta projekt tillsammans med Tyréns och arbeta med stationerna. Jag försökte få uppdraget redan för tio år sedan när man började prata om att lägga pendeltåget under jord i Sundbyberg centrum, men det tar lång tid innan sådana stora samhällsprojekt kommer igång säger Britt Almqvist, VD på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter. 

Stationen i Huvudsta kommer att underlätta för många pendlande till Solna centrum. Den nya Huvudsta -Duvbo är en utbyggnad av den 20 kilometer långa järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Järnvägen kommer byggas ut från två till fyra spår. Ahlqvist & Almqvist arkitekter är underkonsulter till Tyréns som har fått uppdraget av Skanska.

För mer information, vänligen kontakta:
Britt Almqvist, vd på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB,
tel: 070-632 76 18
E-mail: britt@ahlqvist-almqvist.se

Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB har mer än 35 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. Förutom utformning och projektering av byggnader, som bostäder, skolor och kontor, har Ahlqvist & Almqvist utvecklat en stor erfarenhet av hållbar stadsplanering. Utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar är också en av byråns specialiteter.

Taggar:

Media

Media