Dubbelt så många elever i ombyggda Kvarnberget

Lagom till höstens skolstart har nu äntligen eleverna i Värmdö och Gustavsberg fått flytta in i Farstavikens ombyggda skola Kvarnberget. Den ombyggda och totalrenoverade högstadieskolan får nu plats för 700 elever istället för tidigare 350, tack vare effektiva byggnadslösningar.

Genom att effektivt bygga om och ta tillvara den befintliga skolmiljön har arkitektbyrån Ahlqvist & Almqvist lyckats möjliggöra att dubbelt så många elever får plats, men ytan har bara utökats med 30 procent. Först diskuterades om skolan, som byggts i etapper ifrån 1946, skulle rivas och ersättas med bostäder men så blev det inte.

- Vi har velat bevara den tidstypiska 50-talsarkitekturen eftersom den ofta håller hög kvalitet. Vi har i detta fall ritat av en av de mer kända arkitekterna från den tiden, Olof Thunström. Vår idé har varit att öppna upp skolans interiör och skapa fina samband, större och ljusare gemensamma utrymmen för eleverna och en lättorienterad skola men med minimala tillskott. Det har vi verkligen lyckats med, säger Britt Almqvist, ansvarig arkitekt och VD på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB.

Den ursprungliga skolan utmärktes av långa mörka korridorer och dålig anpassning till modern undervisning. Nu möts eleverna istället av ljusa och luftiga ytor för umgänge och dessutom har skolan tillgänglighetsanpassats.

- Det finns stora miljömässiga fördelar med att bygga om istället för att riva och bygga nytt. 70 procent av skolan fanns redan.  Vi har kunnat värna om att tänka hållbart och ta tillvara de fantastiska kvalitéer och resurser som redan fanns, säger Britt Almqvist.

Även tegel har tagits tillvara och återanvänts och äldre fönster har renoverats istället för att bytas ut.

- Det är stort tryck på skolor i hela Värmdö och Gustavsberg, så det är glädjande att vi nu kan inleda skolåret med att välkomna dubbelt så många elever till vår nya fina skola, säger Agneta Jonzon, rektor för Farstavikens skola Kvarnberget.

För mer information, vänligen kontakta:
Britt Almqvist, ansvarig arkitekt för Kvarnberget och vd på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB, tel: 070-632 76 18. E-mail: Britt@ahlqvist-almqvist.se

Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB har mer än 25 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. Förutom utformning och projektering av byggnader, som bostäder, skolor och kontor, har Ahlqvist & Almqvist utvecklat en stor erfarenhet av hållbar stadsplanering. Utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar är också en av byråns specialiteter.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det finns stora miljömässiga fördelar med att bygga om istället för att riva och bygga nytt. 70 procent av skolan fanns redan. Vi har kunnat värna om att tänka hållbart och ta tillvara de fantastiska kvalitéer och resurser som redan fanns.
Britt Almqvist, ansvarig arkitekt och VD på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB