Norrbotniabanans regionaltågstationer tar nu form − här är de första skisserna på arkitekturen

Report this content

Många undrar över hur tågstationerna för Norrbotniabanan utvecklas och kommer att se ut. Nu finns de första skisserna på regionaltågstationerna mellan Umeå och Skellefteå som tagits fram av Ahlqvist & Almqvist arkitekter och Landskapslaget på uppdrag av Trafikverket.

 

Norrbotniabanan, som byggs från Umeå till Luleå längst kusten via Skellefteå, kommer att ha tre regionalstationer. Nu finns de första bilderna på hur de nya regionaltågstationerna kan komma att se ut. Gestaltningsförslaget har tagits fram av arkitekterna på Ahlqvist & Almqvist och landskapsarkitekter från Landskapslaget på uppdrag av Trafikverket.

− Fokus har varit att ge stationerna en genomarbetad och medveten utformning. En inspirationskälla har varit de vackra nationalromantiska stationerna från järnvägens barndom som kommer till uttryck i valet av fasadmaterial med träshingel, samtidigt som de ska kännas nutida och inte nostalgiska, säger Sven Söderlind, stationsarkitekt på Ahlqvist & Almqvist.

Förutom stationsbyggnaderna, som är relativt små, är tanken att alla stationer ska ha ett plattformstak med enhetlig utformning som också kommer att vara en signatur för stationerna, där den synliga undersidan utförs i trä.

− Stationerna ska ha en egen profil och bilda ett slags ”formfamilj” som håller ihop gestaltningen. De ingående stationerna ska vara ”syskon men inte tvillingar”, säger Sven Söderlind.

Resenärerna ska ha en omhändertagen men ändå fysiskt slitstark miljö i sitt vardagliga resande. I anslutning till trapphusen föreslås klimatskyddade väntutrymmen med sittplatser att finnas för tillfällen när det inte är väder för att vara ute på plattformen. Golven utförs i cementmosaik och innertaken i trä som ansluter till plattformstakens undersida. Plattformarna ytterligare sittplatser ska vara tillgänglighetsanpassade.

Sven Söderlind, arkitekt: mobil 070-5370170

Media

Media