Ahlsells valberedning inför årsstämman 2018

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, presenterar härmed aktieägarnas representanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2018.

Årsstämma i Ahlsell AB kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm och inför årsstämman har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen för Ahlsell AB:

  • Tomas Ekman, CVC/Keravel, styrelsens ordförande
  • Peter Guve, AMF
  • Mikael Wiberg, Alecta
  • Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder
  • Kenneth Bengtsson, adjungerad medlem av valberedningen.

Valberedningen är konstituerad baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti 2017 har registrerats som största aktieägare (ägargrupperat) i den av Euroclear förda aktieboken samt meddelat att de önskar delta i valberedningsarbetet.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen gör detta genom att skicka ett mejl till valberedningen@ahlsell.se eller brevledes till:
Ahlsell AB
Valberedningen
117 98 Stockholm


Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari, 2018.

Pressmeddelande - Stockholm den 18 oktober 2017

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24,  Karin.Larsson@ahlsell.se

Carl-Gustaf Österberg, Chefsjurist
08 685 70 00,  Carl-Gustaf.Osterberg@ahlsell.se

Ahlsell AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Vi omsätter cirka 26 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5 000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Taggar:

Om oss

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Prenumerera

Dokument & länkar