Dela

Citat

Vi är mycket positiva till den här typen av initiativ där vi får vara med och utveckla samhället samtidigt som vi gör det enklare för våra kunder. Det här går också i linje med vår vision att driva byggandet av ett mer hållbart samhälle.
Mikael Sundström, vd Ahlsell Sverige.
Vi är glada över att kunna vara med i detta projekt för att lära för framtiden och göra det enklare för våra kunder att arbeta mer hållbart. Vi ser att fler och fler kunder kommer behöva adressera dessa frågor framåt.
Lars Rosendahl, Regionchef för Ahlsell Väst.
Med utgångspunkt i vår vision att bygga ett mer hållbart samhälle har vi bestämt oss för att göra skillnad på riktigt. Den här utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg och det gör oss både stolta och än mer beslutsamma att fortsätta arbetet.
Mikael Sundström, vd på Ahlsell Sverige.
Det är inspirerande att se ett sådant framgångsrikt och etablerat företag som Ahlsell bana vägen för den gröna omställningen inom en traditionell bransch genom att integrera både miljömässigt och socialt ansvar i hela sin värdekedja. Att de samtidigt behåller en EBIT-marginal på 12 procent och uppvisar en tvåsiffrig tillväxt gör att de är värdiga vinnare av Symbios.
Per Högberg, Managing Partner på managementkonsultbolaget Cupole.
Priset understryker näringslivets behov av att integrera tillväxtmål med hållbar utveckling och betrakta det som en symbios snarare än en motsättning. Vi är stolta över att vårt hållbarhetsarbete och vår tillväxtresa får detta erkännande. Det inspirerar oss att fortsätta med vårt arbete som vi ännu bara sett början av.
Christina Lindbäck, CSO, Ahlsell AB.
Vi är stolta över samarbetet med Wilo och vill premiera deras insatser genom att utse dem till Årets Hållbara Leverantör. Wilo har varit lyhörda för Ahlsells behov och på ett imponerande sätt bidragit till vår vision att bygga ett mer hållbart samhälle.
Karin Krüger, divisionschef VS & Kyl på Ahlsell Sverige AB
Utmärkelsen är ett fint kvitto på att vi är på rätt väg och att Ahlsell uppmärksammat det. Att bli erkända på detta sätt bekräftar värdet av våra ansträngningar.
Andreas Lindberg, vd Wilo Nordic AB
Vi är mycket stolta och glada att NCC ger oss förnyat förtroende. Under årens lopp har vi utvecklat samarbetet och byggt upp ett förtroende för varandra och vår förmåga att försörja NCC:s verksamhet kostnadseffektivt med hållbarhet i fokus.
Niklas Lindahl, KAM, Ahlsell
Våra leverantörer är ett av de viktigaste verktygen i vår verksamhet och Ahlsell har ett unikt erbjudande när det gäller sortimentsbredd, logistik och leveranssäkerhet anpassat för våra behov, säger Jonas Lyckner, kategoriansvarig för grossistmaterial på NCC.
Jonas Lyckner, kategoriansvarig grossistmaterial, NCC
Avtalet med Ahlsell är ett led i att styra koncernens inköp på ett tydligare sätt för att utveckla och förstärka erbjudandet. Ahlsells breda produktsortiment, tillgänglighet och leveransprecision samt vår gemensamma fokus på hållbarhetsfrågor passar vårt behov väl och skapar goda förutsättningar för att utökat samarbete.
Gabriel Holpp, CPO NYAB Sverige AB. 
Vi är mycket stolta och glada över förtroendet att försörja NYAB:s projekt med vårt breda utbud av produkter och tjänster. Våra visioner om en ren framtid och ett mer hållbart samhälle matchar varandra väl.
Sebastian Nordlander, KAM VA & BYGG, Ahlsell Sverige AB
Vi är både stolta och glada över att ha fått Peabs förtroende att nu även försörja deras projekt med VA-material och geotextil. Ahlsell har tidigare levererat en del VA-projekt till Peab och vi ser det utökade avtalet som ett kvitto på vårt framgångsrika samarbete.
Jörgen Setterstig, KAM på Ahlsell och ansvarig för avtalet med Peab.
Vårt utökade samarbete med Ahlsell ger oss synergier med andra sortiment och är ett led i vårt arbete med att ytterligare utveckla och förstärka vårt erbjudande. Det gör att vi kan optimera och styra sortimentet framåt. Viktiga aspekter är stort produktsortiment, bra priser, hög kvalitet och leveransprecision med fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor.
Johan Zahlbruckner, inköpschef på Peab Anläggning
Vår målsättning är att möta kundernas behov på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt och det utökade avtalet med Peab visar att vi är på rätt väg. Möjligheten att få arbeta nära våra kunder ger oss kunskap om deras utmaningar, vilket sporrar oss att utvecklas ytterligare.
Lars Andersson, divisionschef VA & Mark på Ahlsell
Vi är både stolta och glada över att ha fått Peabs förtroende att nu även försörja deras projekt med VA-material och geotextil. Ahlsell har tidigare levererat en del VA-projekt till Peab och vi ser det utökade avtalet som ett kvitto på vårt framgångsrika samarbete.
Jörgen Setterstig, KAM på Ahlsell och ansvarig för avtalet med Peab.
Vårt utökade samarbete med Ahlsell ger oss synergier med andra sortiment och är ett led i vårt arbete med att ytterligare utveckla och förstärka vårt erbjudande. Det gör att vi kan optimera och styra sortimentet framåt. Viktiga aspekter är stort produktsortiment, bra priser, hög kvalitet och leveransprecision med fortsatt fokus på hållbarhetsfrågor.
Johan Zahlbruckner, inköpschef på Peab Anläggning
Vår målsättning är att möta kundernas behov på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt och det utökade avtalet med Peab visar att vi är på rätt väg. Möjligheten att få arbeta nära våra kunder ger oss kunskap om deras utmaningar, vilket sporrar oss att utvecklas ytterligare.
Lars Andersson, divisionschef VA & Mark på Ahlsell
Butiken blir en "one-stop-shop" för proffsmarknaden, strategiskt belägen på Ljungarum ett stenkast från trafikplats Råslätt vid E4. Byggnaden ska förses med solceller som ett led i miljöcertifieringen vilket går i linje med vår vision att bygga ett mer hållbart samhälle.
Magnus Salmi, Regionchef på Ahlsell
Ahlsell har haft en väldigt stark tillväxt de senaste åren och vi har stora ambitioner framåt vilket gör att vi behöver rusta oss redan nu. Logistic Contractor och Swedish Logistic Property delar vår hållbarhetsvision och med detta projekt säkerställer vi en effektiv och hållbar logistik som går i linje med vårt löfte att förenkla våra kunders vardag.
Daniel Johansson logistikdirektör, Ahlsell Sverige AB
Jag ser med spänning fram mot den fortsatta utvecklingsresan och vårt goda samarbete med Ahlsell. Tillsammans befäster vi Hallsberg som ett fortsatt viktigt logistiknav i Sverige.
Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg
Vi har återigen fått förtroende att försörja Peab i deras dagliga verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt utifrån deras behov och köpbeteende. Jörgen Setterstig, Key account manager på Ahlsell.
Jörgen Setterstig, Key account manager, Ahlsell Sverige
- Vårt förnyade samarbete är i led med vårt arbete att ytterligare tydliggöra och förstärka oss som nordisk samhällsbyggare genom att arbeta närmre med färre leverantörer. Vi har en mycket god erfarenhet och ett långt nära samarbete med Ahlsell. Vi ser framemot att vidareutveckla samarbetet ytterligare under dessa två år. Sandra Sundel, Nordisk Kategorichef Peab
Sandra Sundel, Nordisk Kategorichef Peab
- Vi känner oss oerhört stolta över att vårt förbättringsarbete har gett resultat. Att få Platinum i EcoVadis innebär att vi både stärker vår position som ett mer hållbart alternativ hos våra kunder och vårt varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Även för våra leverantörer är det en trygghet att veta att vi nått platinumnivån i EcoVadis och att vi kan bära deras strävan om ett hållbart arbetssätt vidare ut mot våra kunder.
Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell
- Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla våra medarbetare som genomfört förbättringar under året som gjort att vi kunnat ta steget upp till EcoVadis högsta nivå. Med det sagt har vi inte nått perfektion utan kommer att arbeta vidare för att höja våra poäng och bli ännu bättre på att leverera hållbara produkter, tjänster och lösningar.
Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell
Vi fortsätter att bygga vidare på vår framgångsresa och säkerställer expansionsutrymme för ett fortsatt offensivt Ahlsell. Genom att utveckla verksamheten i Hallsberg skapar vi ytterligare mervärden för våra kunder och leverantörer. Det är ett beslut som går i linje med vårt kundlöfte att förenkla våra kunders vardag. Mikael Sundström, vd för Ahlsell Sverige AB.
Mikael Sundström, vd för Ahlsell Sverige AB.
- Det känns väldigt roligt att vi fortsätter satsa på vår effektiva logistikverksamhet i Hallsberg vilket öppnar upp för nya möjligheter till utveckling och förbättring. Efter det senaste investeringsbeslutet om att bygga en ny site i Hallsberg inleds nu arbetet med projektering och upphandling. Målsättningen är att vi ska kunna sätta spaden i marken så fort som möjligt. säger Daniel Johansson, logistikdirektör Ahlsell Sverige AB.
Daniel Johansson, logistikdirektör Ahlsell Sverige AB
Med mer utrymme och utökad kompetens tar vi nu ytterligare ett steg för att på ett ännu bättre sätt även tillmötesgå behoven hos våra kunder verksamma inom Bygg, Fastighet och Klimat där vi också satsar på Plåt.
Magnus Carlson, butikschef Ahlsell Östersund
Det här blir Ahlsells största butik i nedre Norrland och en viktig mötesplats för våra kunder med ambition att göra deras vardag enklare. De nya lokalerna blir mer överskådliga med bättre möjligheter för leverantörerna att exponera sina varor och för våra kunder att hitta rätt i vårt breda utbud.
Peter Skoglund, regionchef Nedre Norrland på Ahlsell
- Ahlsells strategi är att hela tiden utveckla vårt butiksnätverk och kontinuerligt förbättra köpupplevelsen för våra kunder. Vi vill kunna vara geografiskt utspridda på så många platser som möjligt och erbjuda vår service även på lite mindre orter.
Fredrik Skarp, försäljningsdirektör, Ahlsell Sverige
- Konceptet passar perfekt för platser där det inte bär sig med en bemannad butik men där våra kunder efterfrågar något mer än ett driftförråd. Den obemannade butiken är nästa steg i vår strävan att finnas på plats nära våra kunder och göra deras vardag lite enklare, avslutar Magnus Ström, regional chef tjänstelogistik hos Ahlsell.
Magnus Ström, regional chef tjänstelogistik, Ahlsell Sverige
- Ahlsells vision är att vi ska vara med och bygga det hållbara samhället. Därför uppskattar jag att hållbarhetsrapporten gör nedslag i verkligheten och med konkreta exempel visar hur vi är med och verkligen gör skillnad. Den ger även en tydlig bild av hur Ahlsell påverkar och kan göra nytta i relation till Agenda 30 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Christina Lindbäck, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Ahlsell AB
Tillsammans med ett utvecklat strategiskt ramverk finns nu en samlad färdplan för hur vi ska arbeta integrerat för hållbar tillväxt och värdeskapande. Vår ambition är att ta en ledarroll i branschen för att tillsammans med våra partners flytta fram positionerna. Både vad gäller våra egna och våra kunders hållbarhetsmål och vårt gemensamma bidrag till ett hållbart samhälle. Med detta sagt är vi medvetna om att vi har en lång resa kvar till en klimatneutral värdekedja med resurseffektiva, cirkulära flöden av material och produkter.
Claes Seldeby, vd och koncernchef, Ahlsell AB
Den nya Ahlsell Workwear-butiken blir en riktig nytändning och vår ambition är att fler av våra anläggningar i regionen ska växa med konceptet. Alla våra kunder efterfrågar de här produkterna. Därför känns det roligt att vi nu blir ännu bättre på att tillgodose deras behov av väldesignade kläder av hög kvalitet som skyddar och gör vardagen lite enklare.
Peter Skoglund, Regionchef Nedre Norrland, Ahlsell
Det har blivit allt tydligare att vi i näringslivet behöver bli bättre på att samarbeta i hållbarhetsfrågor om vi ska lyckas nå de ambitiösa hållbarhetsmål som behövs idag. Ahlsell har en stark position på marknaden vilket gör att vi har många affärspartners i hela värdekedjan. Detta innebär stora möjligheter till samarbete och stora möjligheter att utveckla gemensamma arbetssätt och produkter.
Joakim Kämpe, Hållbarhetsutvecklare på Ahlsell Sverige AB
Det är extra roligt att se motiveringen. Det har varit utgångspunkten från början att om vi skall kommunicera något kring hållbarhet så måste det vara väldigt tydligt exakt var vi står och var vi tror att vi kan nå. Varken mer eller mindre.
Marilyn Lindh, hållbarhetsutvecklare på TECCA
- Den nya butiken blir ett välkommet tillskott i en expansiv stadsdel med många pågående och planerade byggprojekt. Att Ahlsell Workwear också flyttar in ger oss specialistkompetens och ett extra stort utbud av kläder och personlig skyddsutrustning. Vi kommer också kunna erbjuda våra kunder klädtryck och profilkläder.
Butikschef Emmy Hellström.
- Det känns fantastiskt bra att vi fortsätter vår expansion och öppnar en ny fullsortimentsbutik på Gärdet i Stockholm. Mötet med kunden är centralt i vårt erbjudande och vi ser ett stort värde att finnas tillgängliga och göra våra kunders vardag enklare.
Claes Seldeby, VD Ahlsell Sverige AB
Ahlsells långsiktiga satsning på butiksnätverket för professionella yrkeskunder fortsätter. För att ännu bättre kunna tillgodose våra kunders behov både idag och imorgon öppnar vi nu upp en ny modern anläggning i Lund. Allt för att göra våra kunders vardag enklare,
Niclas Dahlberg, Regionchef Ahlsell Syd
- Ahlsell strävar efter att vara en medspelare i den regionala tillväxten. Vi har haft siffrorna i ryggen, men inte lokalerna vilket krävs för att vi ska kunna utveckla verksamheten med kundernas bästa i åtanke. I den nya anläggningen kommer vi att erbjuda fler varor på hyllorna och även välkomna nya kunder då jag satsar extra på klimat-, plåt-, bygg- och fastighetssegmentet.
Magnus Carlson, butikschef Ahlsell Östersund
Initiativet omfattar alla planerade fjärrtransporter från vårt centrallager i Hallsberg till distributionsterminaler runt om i landet och motsvarar cirka 85 långtradare per dygn. Genom att fokusera på det flödet har vi lyckats göra stor skillnad snabbt.
Jonas Lovenhill, transportchef på Ahlsell Sverige
Både vi och Ahlsell känner ett stort engagemang för klimatet och vårt nära samarbete hjälper oss att snabbare ställa om till fossilfrihet.
Hanna Melander, kvalitets- och miljöchef på DB Schenker
Som leverantör till LKAB förväntas vi bidra i värdekedjan och tillsammans röra oss i en mer hållbar riktning inom ett antal definierade områden där bland annat fossilfria transporter och kemikaliehantering står högt på agendan.
Jonas Halldén, KAM Industri, Ahlsell
Ahlsell har visat att de är beredda att ta sitt ansvar i värdekedjan för att bidra till vår omställning. Det nya avtalet är ett bra exempel där vi lyckats integrera hållbarhetaspekterna i affären vilket skapar win-win för båda parter.
Caroline Wiss Inköpschef på LKAB
Butikerna har en central plats för våra kunder i deras vardag. Att kunna köpa de produkter man behöver eller få hjälp med lösningar i butiken är viktigt. Men lika viktigt för oss är att alla våra kunder ska trivas och känna sig välkomna. I det sammanhanget ser jag gratis mensskydd på våra kundtoaletter som en självklarhet,
Fredrik Skarp, försäljningsdirektör, Ahlsell Sverige
- Ett guld i EcoVadis innebär att vi stärker vår position som en mer hållbar partner till våra kunder. Även för våra leverantörer är det en trygghet att veta att vi nått guld. Det betyder att vi kompletterar deras fokus på hållbarhet och kan ge ett starkare erbjudande till våra gemensamma slutkunder, säger Ahlsells inköpsdirektör Karolina Hagberg Chinell.
Karolina Hagberg Chinell, Inköpsdirektör och ESG-ansvarig, Koncern, Ahlsell AB
Vi kommer nu att arbeta vidare med att på ett effektivt sätt försörja Skanskas många arbetsplatser i Sverige med ett brett utbud av produkter och tjänster.
Mikael Arvered, Divisionschef Bygg, Ahlsell
Det känns positivt att vi kommit överens om ett nytt avtal med Ahlsell som med sin sortimentsbredd, logistik och leveranssäkerhet har visat sig kunna försörja våra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.
Emma Uhde Jönsson, Kategoriansvarig Skanska Inköp
- Vår målsättning är att förenkla hantverkarens vardag genom effektiv logistik och möjligheten att hitta allt man behöver till sin verksamhet på ett och samma ställe. Att vi genom nya avtal nu får Peabs och andra stora byggkunders förtroende, visar att i är på rätt väg. Möjligheten att få arbeta nära våra kunder ger oss kunskap om utmaningar i vardagen, vilket sporrar oss att utvecklas ytterligare, säger Mikael Arvered, divisionschef bygg.
Mikael Arvered, divisionschef bygg, Ahlsell Sverige
- Ahlsells långsiktiga satsning på butiksnätverket för professionella yrkeskunder fortsätter. För att ännu bättre kunna tillgodose våra kunders framtida behov utökar vi nu verksamheten ytterligare med en ny modern anläggning i Kungens Kurva. Allt för att göra våra kunders vardag enklare.
Claes Seldeby, VD, Ahlsell Sverige AB.
– Vi använder vår webbhandel och logistiklösning för att kunna erbjuda ett komplett sortiment med smidiga och precisa leveranser. Som kund ska du kunna beställa på eftermiddagen och ha dina varor på plats dagen efter, i hela landet.
Jesper Svedberg, Divisionschef Klimat Ahlsell.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera