Ahlstrom-Munksjö bekräftar sin etiska väg framåt genom att ansluta sig till FN:s Global Compact

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PRESSMEDDELANDE, 1 DECEMBER 2017 KL 15.30 CET 

I november 2017 antog Ahlstrom-Munksjö de tio principerna för etisk affärspraxis i Förenta nationernas Global Compact genom att ansluta sig till initiativet. Företaget finns nu bland de nästan 8 000 företag världen över som bekräftat sitt engagemang i att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljökvalitet och antikorruptionspraxis. Som undertecknare förbinder sig Ahlstrom-Munksjö att:  

  • Fortsätta förbättra affärsverksamheten så att FN:s Global Compact och dess principer blir en del av strategin, kulturen och den dagliga verksamheten 
  • Kommunicera årligen med intressenterna om åtgärder för att implementera de tio principerna, och posta denna framstegsrapport (COP, Communication on Progress) på webbplatsen för FN:s Global Compact för att understödja transparens.  

Hos Ahlstrom-Munksjö driver vi hållbarhetsarbetet och ansvarstagandet i frågan från de högsta ledningsnivåerna till de mest lokala ansvaren i våra leverantörskedjor eller vid våra produktionsanläggningar”, säger Jan Åström, VD för Ahlstrom-Munksjö.   

”Genom att ansluta oss till FN:s Global Compact tar vi ett nästa steg i vårt engagemang för etisk och ansvarsfull affärspraxis i alla delar av vårt arbete. Att ansluta oss till FN:s Global Compact är ett viktigt steg framåt i företagets resa inom hållbarhet, eftersom det avspeglar Ahlstrom-Munksjös bestående värderingar och engagemang för ansvarsfull affärspraxis”, säger Anders Hildeman, Vice President Sustainability för Ahlstrom-Munksjö.  

Som ett exempel på vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla de nya åtagandena inom det kommande året, kommer Ahlstrom-Munksjö att ägna sig åt hållbarhetsutbildning på produktionsanläggningsnivå inom hela koncernen. Utbildningsprogrammet har som mål att integrera principerna i FN:s Global Compact med den lokala verksamheten och definiera konkreta åtgärder för hur de kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.  

FN:s Global Compact grundades 2000 och är ett världsomspännande initiativ för att inspirera företagsledare att följa och rapportera framsteg inom socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbara affärsmetoder.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hildeman, Vice President Sustainability, anders.hildeman@ahlstrom-munksjo.com

Mediekontakter via media@ahlstrom-munksjo.com 

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera