Ahlstrom-Munksjö Oyj: Utnämning i koncernledningen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 18 december 2017 kl. 14:00 CET

Thomas Wulkan har utnämnts till Executive Vice President, Business Area Decor, och medlem av Ahlstrom-Munksjös koncernledning. Thomas Wulkan tillträder den 1 januari 2018 och kommer att rapportera till Jan Åström, vd och koncernchef.

Thomas Wulkan har tidigare haft flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992-2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe (2009-2011) och som President Business Unit Americas (2006-2008).

"Jag är mycket glad att få välkomna Thomas till Ahlstrom-Munksjö. Med sin solida bakgrund och långa erfarenhet från pappersindustrin, kommer han att vara en utmärkt drivkraft i den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet inom dekorpapper, och bidra till Ahlstrom-Munksjös fortsatta framgång och tillväxt", säger Jan Åström, vd och koncernchef.

Norbert Mix, nuvarande Executive Vice President, Business Area Decor, kommer att lämna denna tjänst och koncernledningen per den 1 januari 2018.

“Jag vill varmt tacka Norbert Mix för att under flera år ha lett vår dekorpappersverksamhet inom Ahlstrom-Munksjö och dess föregångare, och på ett mycket värdefullt sätt bidragit till att bygga vår världsledande position inom dekorpapper", säger Jan Åström, vd och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 10 01

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera