Europolitan Vodafone anlitar tillväxtkonsulten Ahrens

Europolitan Vodafone anlitar tillväxtkonsulten Ahrens Mobiloperatören Europolitan Vodafone får hjälp av tillväxtkonsulten Ahrens med att hantera sin snabba tillväxt. Ahrens ska bidra till att stärka den tillväxtinriktade företagskulturen. - En stark och levande företagskultur är en förutsättning för vår fortsatta framgång. Vårt mål är att finna och lyfta fram de värderingar som är viktiga ur ett globalt perspektiv, säger Jon Risfelt, vd för Europolitan Vodafone. Som enda telekomföretag placerade sig Moderbolaget Europolitan Holdings AB som nummer fem på Ahrens och Svenska Dagbladets lista över Sveriges snabbast växande utlandsägda företag. Företaget redovisar en årlig genomsnittlig omsättningsökning på 50,2 procent under de senaste fem åren. - Europolitan Vodafone möter samma utmaningar som tillväxtföretag i andra branscher. En snabb, lönsam och uthållig tillväxt ställer krav på en alldeles speciell företagskultur, säger Torvald Thedéen, vd för Ahrens Consultants. För ytterligare information, kontakta: Johan Holmgren, informationsvarig, Europolitan Vodafone, på 0708-331 400 eller johan.holmgren@europolitan.se Torvald Thedéen, vd, Ahrens Consultants, på 0708-789 110 eller torvald.thedeen@ahrens.se Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är vår fokus på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafones moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings AB. Resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner kunder. www.europolitan.se och www.vodafone.com. Ahrens Rapid Growth är tillväxtkonsulten som myntade begreppet tillväxtföretag och årligen producerar den s.k. Tillväxtlistan. Ahrens- gruppen består av tre dotterbolag och ett joint venture. Ahrens Ignition ger företag och koncerner hjälp med att skapa och bygga nya affärer med stark tillväxtkraft. Ahrens Consultants hjälper företag med kraftig tillväxt (minst 25% per år) att behålla drivkraften och öka tillväxten. Ahrens University driver dels ett managementprogram förlagt ute hos svenska tillväxtföretag, dels det affärsskapande programmet Business Creators som etablerar nätverk för att skapa affärer. Growpower är ett joint venture med Manpower, specialiserat på uthyrning av chefer till snabbväxande företag. Ahrens-gruppen har totalt 55 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Lund och Oslo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00310/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Ahrens Rapid Growth är tillväxtkonsulten som myntade begreppet tillväxtföretag och årligen producerar den s.k. Tillväxtlistan.

Dokument & länkar