Angående genomförandet av Ingman Foods Sverige AB:s (Ingman) offentliga erbjudande om köp av aktierna i Åhus Glass AB (p

Angående genomförandet av Ingman Foods Sverige AB:s (Ingman) offentliga erbjudande om köp av aktierna i Åhus Glass AB (publ) (Åhus Glass) och avnotering av Åhus Glass aktien på AktieTorget Ingman Foods Sverige AB (Ingman) innehar efter genomförandet av det offentliga erbjudandet mer än 95% av rösterna och mer än 91% av kapitalet i Åhus Glass. Ingman har inte funnit tillräckliga skäl föreligga för fortsatt notering på AktieTorget i nuvarande eller annan form utan har, i enlighet med sin avsikt uttalad i prospektet för erbjudandet, hemställt till styrelsen i Åhus Glass att avnotera Åhus Glass aktien från AktieTorget. Åhus Glass styrelse har prövat hemställan och funnit att avnotering bör ske med hänsyn till såväl den nu föreliggande ägarstrukturen och aktiespridningen som företagsekonomiska omständigheter. Styrelsen har i enlighet därmed underrättat AktieTorget om sitt ställningstagande. Sista handelsdagen för aktien på AktieTorget kommer att vara den 30 september 2002. Samtliga återstående aktieägare har tillskrivits av Ingman och meddelats att de har möjlighet att avyttra sina aktier till Ingman via AktieTorget innan Åhus Glass aktien avnoteras. Ingmans aktieinnehav efter det genomförda erbjudandet ger Ingman lagstadgad möjlighet att begära inlösen av resterande aktier, något som Ingman inte tidigare övervägt. Den stora anslutningen till det offentliga erbjudandet har emellertid väsentligt ändrat förutsättningarna och medför att Ingman kan komma att överväga en sådan inlösen. Ytterligare upplysningar i frågan lämnas av Kenth Pettersson per telefon 031 96 30 01. Ingman Foods Åhus Glass AB (publ) Sverige AB Kenth Pettersson Bruno Lindén Christer Losell VD Styrelseordförande VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar