Köp av aktier i Åhus Glass AB (publ)

KÖP AV AKTIER I ÅHUS GLASS AB(PUBL) Jag har idag köpt 136.250 A-aktier i Åhus Glass AB (publ) 556121-8487, Box 53, 296 21 ÅHUS. Jag äger därefter totalt 136.250 A-aktier vilka representerar 5,5% av bolagets aktiekapital och 14,0 % av bolagets röstetal. Christer Losell Christer Losell (610427-3674) Kavrövägen 21 A 296 35 ÅHUS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT01350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT01350/bit0001.pdf

Dokument & länkar