• news.cision.com/
  • ÅHUS GLASS/
  • Meddelande i anledning av anmälningstidens utgång avseende Ingman Foods Sverige AB:s (org.nr. 556493-9865) offentliga er

Meddelande i anledning av anmälningstidens utgång avseende Ingman Foods Sverige AB:s (org.nr. 556493-9865) offentliga er

Report this content

Meddelande i anledning av anmälningstidens utgång avseende Ingman Foods Sverige AB:s (org.nr. 556493-9865) offentliga erbjudande om köp av aktierna i Åhus Glass AB (publ) (org.nr. 556121-8487) Anmälningstiden för det offentliga erbjudandet löpte ut fredagen den 23 augusti 2002. Ingman Foods Sverige AB har genom erbjudandet erhållit 233 750 A-aktier och 1 260 329 B-aktier. Ingman Foods Sverige AB:s totala aktieinnehav i Åhus Glass AB (publ) kommer efter genomfört erbjudande därför att omfatta 2 254 534 aktier varav 600 000 A-aktier och 1 654 534 B-aktier motsvarande 95,4 % av rösterna och 91,0 % av kapitalet. I enlighet med vad som angetts tidigare i prospektet över erbjudandet kommer likvid-redovisning att ske med början den 4 september 2002. Någon förlängning av anmälningstiden kommer inte att ske. Såsom framgått av prospektet har Ingman Foods Sverige AB beslutat vidta åtgärder för att avnotering av aktierna i Åhus Glass AB (publ) på AktieTorget äger rum. Frågan kommer nu att hänskjutas till styrelsen i Åhus Glass AB (publ). Ingman kan i avvaktan på avnoteringen komma att utnyttja möjligheten till ytterligare förvärv av aktier i Åhus Glass AB (publ) via AktieTorget. Källö-Knippla 2002-08-30 Ingman Foods Sverige AB Kenth Pettersson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar