AIFM Group rekryterar Therese Nyrén till nytt fondprojekt

Report this content

AIFM Group (“AIFM”) rekryterar finansprofilen Therese Nyrén för att leda starten av ett nytt fondprojekt där hon kommer att starta och förvalta en fond. Fonden är ett första steg i ett större koncept som bland annat syftar till att nå ut till nya målgrupper och skapa ett bredare intresse för fonder och finans. Therese ansluter till AIFMs förvaltingsfunktionen från den 1 april i år och kommer närmast från SueEllen Investments.

Therese Nyrén kommer arbeta som fondförvaltare hos AIFM med målsättningen att erbjuda en engagerande och nyskapande investeringsupplevelse. Den första fonden kommer vara av tematisk karaktär med fokus på livsstil och ledande varumärken. Målsättning är att lansera fonden innan sommaren.

”Jag är övertygad om att det är viktigt att ha något som folk kan relatera till för att skapa ett intresse för sparande. Förmågan att relatera till en bransch skapar trygghet i något som för många upplevs som svårt eller komplicerat, det vill säga att investera. Av den anledningen vill jag skapa en fond som fokuserar på livsstil och varumärken, vilket är något många har ett intresse av och kan relatera till. Målet är att nå ut till dessa och väcka ett intresse för fonder, finans och göra sparandet attraktivt”, säger Therese Nyrén.

Thomas Dahlin, VD på AIFM ser fram emot det nya samarbetet. ”Therese kommer med drivkraft och engagemang för att göra sparande och investeringar mer attraktivt för en bredare målgrupp. AIFM arbetar ständigt med att ta fram och utveckla nya, intressanta investeringsprodukter och koncept. Therese kommer fylla en viktig funktion för att fortsätta i denna riktning.” säger Thomas Dahlin på AIFM.

Målsättningen är att den första fonden ska lanseras innan sommaren och att den finns tillgänglig på de stora investeringsplattformarna.


För mer information om AIFM Group, besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jonathan Taylor på jonathan.taylor@aifm.se eller +46 73-532 18 83.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media