AIK Fotboll AB: Årsredovisning 2020

Report this content

AIK Fotboll AB publicerar idag (2021-02-18) årsredovisningen för 2020.

Från och med idag finns AIK Fotboll AB:s årsredovisning för 2020 tillgänglig på Bolagets hemsida, aikfotboll.se. Den finns också som bifogad pdf-fil på denna sida.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se


Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2021, kl 21:10 (CET).

Prenumerera