AIK Fotboll AB: Delårsrapport april - juni 2019

Report this content

AIK Fotboll AB publicerar idag (2019-08-15) Q2 för perioden april - juni 2019.

April - Juni 2019

 • Rörelsens intäkter minskade med 5,0 MSEK från 45,3 MSEK föregående år till 40,3 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet för perioden försämrades med 7,4 MSEK från 3,0 MSEK föregående år till -4,4 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -1,5 MSEK (1,8) och transfernetto -2,9 MSEK (1,3). Driftsresultat exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -0,8 MSEK (5,7).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,16 SEK (0,11).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -8,1 MSEK i jämförelse med -14,8 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 7 (6) allsvenska hemmamatcher med totalt 124 379 (133 254) åskådare och ett publiksnitt på 17 768 (22 209) åskådare.

Januari - Juni 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 22,3 MSEK från 65,8 MSEK föregående år till 88,1 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet för perioden förbättrades med 21,2 MSEK från -20,6 MSEK föregående år till 0,6 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -19,5 MSEK (-21,0) och transfernetto 20,0 MSEK (0,4). Driftsresultat exklusive sign-on och engångsposter uppgår till -15,1 MSEK (-9,1).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,01 SEK (-0,73).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -28,3 MSEK i jämförelse med +12,1 MSEK föregående år.
 • Under perioden spelade herrarna 8 (6) allsvenska hemmamatcher med en totalpublik på 153 536 (133 254) och med ett publiksnitt på 19 192 (22 209) åskådare.


För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.


För mer information, kontakta:
Jens T Andersson, VD och klubbdirektör
Mobil: 073 - 360 95 30
E-post: jens.andersson@aikfotboll.se

Håkan Strandlund, Vice VD och ekonomichef
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Prenumerera

Dokument & länkar