AIK Fotboll AB: Delårsrapport April - Juni 2023

Report this content

AIK Fotboll AB publicerar idag (2023-08-25) Q2 för perioden april - juni 2023.

April - Juni 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 3,6 MSEK från 53,4 MSEK föregående år till 57,0 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har minskat med -5,7 MSEK från -5,9 MSEK föregående år till -11,6 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -7,9 MSEK (-4,2) och transfernetto -3,7 MSEK (-1,8).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,41 SEK (-0,23).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -9,7 MSEK (-15,3).

Januari - Juni 2023

 • Rörelsens intäkter ökade med 49,7 MSEK från 76,7 MSEK föregående år till 126,4 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet har ökat med 28,7 MSEK från -24,0 MSEK föregående år till 4,7 MSEK i år.
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -35,0 MSEK (-21,5) och transfernetto 39,7 MSEK (-2,5).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,18 SEK (-0,88).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -23,9 MSEK (-29,9).
 • Koncernen och moderbolaget har belastats med 7,5 MSEK i engångsposter varav 5,8 MSEK avser återbetalning av stöd för korttidsarbete.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång.

 • AIK Fotbolls herrlag ligger på 15:e plats i Allsvenskan efter 20 omgångar med 19 poäng och damlaget leder Elitettan med 40 poäng efter 16 omgångar.
 • AIK Fotbolls herrlag har ett publiksnitt hemma på 25 708 åskådare efter 20 omgångar i Allsvenskan och har därmed högst publiksnitt av samtliga allsvenska lag.
 • Försäljning av spelarna Nicolás Stefanelli till Inter Miami CF (Klass III, resultateffekt mellan 5 och 10 MSEK), Yasin Ayari till Brighton & Hove Albion FC (Klass V, resultateffekt mellan 20 och 40 MSEK) samt Josafat Mendes till SC Braga (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK) har skett under januari 2023. I augusti 2023 har spelaren Robin Tihi sålts till Al-Ahli SC (Klass IV, resultateffekt mellan 10 och 20 MSEK).
 • Truecaller är ny huvudpartner till AIK Fotboll från och med 2023 och tre år framåt.
 • Förvaltningsrätten avslog AIK Fotbolls överklagan av Tillväxtverkets beslut gällande återbetalning av stöd för korttidsarbete den 27 februari. AIK Fotboll har vidare fått avslag hos Kammarrätten för prövningstillstånd.
 • AIK Fotboll har fastställt nya finansiella mål för verksamhetsåret 2023 och framåt.
 • Manuel Lindberg sade upp sig från tjänsten som klubbdirektör i AIK Fotbollsförening och Verkställande direktör i AIK Fotbolls AB den 29 maj. Fredrik Söderberg tillträdde som ny klubbdirektör och Verkställande direktör per den 26 juni.
 • Thomas Berntsen tillträdde den 1 maj som sportchef för herrlaget. Andreas Brännström fick lämna sitt uppdrag som chefstränare för herrlaget den 2 juli. Per samma datum tillträdde Henning Berg som ny chefstränare.
 • Den 17 juni beviljades AIK Fotboll ett lån på 10 MSEK från den ekonomiska föreningen Den Svarta Massan. Lånet upptogs i syfte att ge handlingsutrymme under sommarens transferfönster.

Informationen är sådan som AIK Fotboll är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Om AIK Fotboll AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.