AIK Fotboll har upptagit krediter hos SVEA

Report this content

AIK Fotboll AB har beviljats krediter på totalt 7,4 miljoner kronor hos sin huvudpartner, SVEA.  Krediterna består av ett lån på 5 miljoner kronor samt en möjlighet att belåna kundfordringar i Euro vid spelarförsäljningar upp till ett belopp motsvarande 2,4 miljoner kronor i dagens växelkurs.

- AIK Fotboll vill rikta ett stort tack till vår huvudpartner, SVEA, för en smidig och effektiv handläggning. Som framgår av AIK Fotbolls delårsrapport för januari-mars 2021 har vår likviditet, trots pandemin, utvecklats på ett stabilt sätt. Vi har dock ett behov av en reserv för att möjliggöra ett fullt ekonomiskt handlingsutrymme vid kommande transferfönster i syfte att kunna genomföra transfers på villkor som långsiktigt stärker vår finansiella position. Vi vill också ha en möjlighet att avstå från transfers i de fall som vi bedömer att de villkor som erbjuds inte når de nivåer som vi eftersöker, säger AIK Fotbolls finansdirektör Håkan Strandlund.

- Generellt råder fortfarande stor osäkerhet kring pandemins utveckling vilket, med gällande restriktioner, begränsar klubbens möjligheter att sälja lösbiljetter till våra hemmamatcher under en period framöver. Krediterna som upptagits kan därför också fungera som en likviditetsbrygga till dess att AIK Fotboll har möjlighet att sälja lösbiljetter och andra matchprodukter utan de begränsningar som nu gäller, fortsätter Håkan Strandlund.

Om AIK Fotbolls finansiella mål
AIK Fotboll har en finansiell målsättning om en räntebärande skuldsättning på 15-30 miljoner kronor. Med hjälp av ovanstående krediter når AIK Fotboll ett låneutrymme som maximalt uppgår till 12,5 miljoner kronor i räntebärande skulder vilket kan jämföras med en räntebärande skuldsättning på 2,6 miljoner kronor per 31 mars i år. De nya krediterna innebär därmed att den räntebärande upplåningen fortsatt är på en nivå som är lägre än det intervall som angivits i den finansiella målsättningen. För ytterligare information om denna målsättning hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se