AIK Fotboll kommenterar Besvärsnämndens beslut

Besvärsnämnden har idag behandlat Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnds beslut i ärendet Syrianska FC – AIK. Beslutet innebär att Disciplinnämndens beslut om att fastställa resultatet till 3 – 0, ligger fast.

-       Vi är besvikna över utslaget och har ännu inte fattat något beslut huruvida vi ska överklaga eller inte, säger Johan Strömberg, Ordförande i AIK Fotboll AB.

 

Av Disciplinnämndens beslut framgår det att en eventuell överklagan ska tillställas Riksidrottsnämnden senast den 21 juli 2011.

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Strömberg, Ordförande AIK Fotboll AB

Tel nr: 070-510 57 75

 

Annela Yderberg, Verkställande direktör AIK Fotboll AB

Tel nr: 08-735 96 62

E-post: annela.yderberg@aik.se

 

 

Prenumerera