Bokslutskommuniké 2020

Report this content

AIK Fotboll AB publicerar idag (2021-02-18) bokslutskommunikén för 2020.

Oktober – December 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 15,8 MSEK från 24,8 MSEK föregående år till 40,6 MSEK i år. Ökningen beror främst på årskort som efterskänkts för säsongen 2020 och stöd för inställda publika evenemang.
 • Rörelseresultatet har förbättrats med 27,6 MSEK från -16,7 MSEK föregående år till 10,9 MSEK i år.    
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat 12,7 MSEK (-13,7) och transfernetto -1,9 MSEK (-3,0).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,23 SEK (-0,53).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till 4,0 MSEK i jämförelse med 20,1 MSEK föregående år.
 • AIK Fotbolls damlag kvalificerade sig för spel i Damallsvenskan 2021 genom att vinna Elitettan med 72 poäng (24V-0O-2F).
 • AIK Fotbolls herrlag slutade på nionde plats i Allsvenskan med 39 poäng (10V-9O-11F).

Januari – December 2020

 • Rörelsens intäkter minskade med -58,6 MSEK från 186,2 MSEK föregående år till 127,6 MSEK i år. Minskningen beror på pandemin och de restriktioner som utfärdats för publika idrotts-arrangemang.
 • Rörelseresultatet har försämrats med -13,7 MSEK från -3,7 MSEK föregående år till -17,4 MSEK i år.    
 • Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -16,1 MSEK (-19,0) och transfernetto -1,3 MSEK (15,3).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,81 SEK (0,02).
 • Kassaflödet för året uppgår till -13,2 MSEK i jämförelse med -8,7 MSEK föregående år.
 

För fullständig rapport, se bifogad pdf-fil.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se


Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021, kl. 08:40 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar