• news.cision.com/
  • AIK Fotboll/
  • Finansinspektionen har bedömt att AIK Fotboll överträtt MAR avseende informationsgivning vid en spelarförsäljning 2019 och beslutat om en sanktionsavgift

Finansinspektionen har bedömt att AIK Fotboll överträtt MAR avseende informationsgivning vid en spelarförsäljning 2019 och beslutat om en sanktionsavgift

Report this content

AIK Fotboll AB (”AIK Fotboll”) har per den 3 februari 2020 informerat i pressmeddelande att Finansinspektionen (FI) preliminärt bedömer att AIK Fotboll, i samband med en försäljning av fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i början av 2019, överträdde vissa av de skyldigheter i EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) som det åligger noterade bolag att följa. AIK Fotboll har idag erhållit FI:s beslut i ärendet som innebär att AIK Fotboll skall betala en sanktionsavgift på 1 050 000 kr.

FI har gjort bedömningen att AIK Fotboll har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation i Marknadsmissbruksförordningen genom att inte ha offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt samt att AIK Fotboll vid offentliggörandet inte har angett att informationen utgjort insiderinformation. Slutligen har FI bedömt att AIK Fotbolls insiderförteckning inte varit korrekt.

AIK Fotboll kommer nu, tillsammans med sina juridiska rådgivare, gå igenom Finansinspektionens beslut för att göra en bedömning om beslutet skall överklagas. En överklagan skall i så fall göras inom tre veckor till Förvaltningsrätten.

AIK Fotboll har sedan tidigare genomfört en översyn av bolagets processer för informationshantering.

- Vår verksamhet, vår klubb och de fotbollsspelare som representerar AIK Fotboll är utsatta för en mycket omfattande mediabevakning. Detta innebär att de parter som är intresserade av AIK Fotbolls aktie har betydligt större möjligheter att följa och göra bedömningar av vår finansiella utveckling än parter som har ett intresse i ett annat börsnoterat bolag av motsvarande storlek. Vi behöver därför, tillsammans med våra rådgivare, utvärdera om det finns anledning för oss att gå vidare med detta ärende, kommenterar AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022, kl 13:40 (CET).


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 – 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Prenumerera