Förvaltningsrätten har avslagit AIK Fotbolls överklagan

Report this content

AIK Fotboll har onsdagen den 18 januari 2023 fått avslag från Förvaltningsrätten på sin överklagan av Finansinspektionens (FI) beslut den 20 april 2022 om överträdelse av vissa av de skyldigheter som föreskrivs i EU:s marknadsmissbruks-förordning (MAR) i samband med försäljningen av Kristoffer Olsson till FC Krasnodar i januari 2019.

Avslaget innebär att den sanktionsavgift på 1 050 000 kronor som FI beslutat fast. AIK Fotboll har reserverat beloppet och kommunicerat beloppet i delårsrapporten för januari – mars 2022, vilket innebär att sanktionsavgiften inte medför någon ytterligare belastning på AIK Fotbolls resultat och finansiella ställning.

FI har tidigare gjort bedömningen att AIK Fotboll har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation i Marknadsmissbruksförordningen genom att inte ha offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt, samt att AIK Fotboll vid offentliggörandet inte har angett att informationen utgjort insiderinformation. Slutligen har FI bedömt att AIK Fotbolls insiderförteckning inte varit korrekt. Denna bedömning har nu fastställts genom Förvaltningsrättens avslag.

- Vi har tidigare gjort en översyn av bolagets processer för information och AIK Fotboll kommer nu, tillsammans med sina juridiska rådgivare, att gå igenom avslaget från Förvaltningsrätten för att utvärdera om det finns anledning att vidta ytterligare åtgärder. AIK Fotboll har en unik position som börsföretag genom den omfattande mediabevakning som sker i samband med matcher och spelartransfers. De parter som är intresserade av AIK Fotbolls aktie har betydligt större möjligheter att följa och göra bedömningar av vår finansiella utveckling än parter som har ett intresse i ett annat börsnoterat bolag av motsvarande storlek. Vi uppfattar att FI har valt att bortse från denna unika position i sin bedömning av AIK Fotbolls informationshantering, kommentarer AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Finansdirektör AIK Fotboll
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se

Prenumerera