Hjärt-Lungfonden blir officiell välgörenhetspartner till AIK Fotboll

Report this content

AIK Fotboll kan med stolthet presentera Hjärt-Lungfonden som officiell välgörenhetspartner. Klubben ser ett stort värde i att kunna fokusera insamlingar och kampanjer till organisationen. Avtalet sträcker sig till 2023.

Hjärt-kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Över två miljoner människor lever idag med hjärt-kärlsjukdom och omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, vilket innebär att det är den främsta dödsorsaken i Sverige. Uppskattningsvis drabbas 10 000 av plötsligt hjärtstopp varje år. Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen, har mer än dubbelt så stor chans att överleva.

Med stolthet kan AIK Fotboll därmed presentera Hjärt-Lungfonden som officiell välgörenhetspartner till klubben. Parterna har ett långt och väl fungerande samarbete och AIK Fotboll ser ett stort värde i att kunna fokusera sina insamlingar och kampanjer till ett och samma ställe – Hjärt-Lungfonden.

– Det vi vet är att tillgängligheten till hjärtstartare är avgörande vid plötsligt hjärtstopp. Däremot är kunskapen om vilka som riskerar att drabbas och varför man drabbas fortfarande alltför liten och vi behöver fortsätta forska kring detta. Forskningen är helt beroende av fler givare och ett engagemang för att skänka pengar. Det här är livsviktig forskning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

– Först och främst vill jag bara ta tillfället i akt och säga hur glada vi är över att ha stärkt vårt redan fantastiska samarbete ännu mer. Idén med att formalisera vårt samarbete bygger mycket på att det blir lättare för oss som klubb att fokusera våra insamlingar och kampanjer till ett och samma ställe. Hjärt-Lungfonden betyder mycket för oss med den historia vi har tillsammans så det känns helt rätt, säger AIK Fotbolls Vice klubbdirektör/VD Fredrik Söderberg.


För mer information, kontakta:
Fredrik Söderberg, Vice klubbdirektör AIK Fotboll
Mobil: 073 – 150 01 28
E-post: fredrik.soderberg@aikfotboll.se

Prenumerera