Kommentar från AIK Fotboll AB om rättegångar som rör Panaxia

Inom kort inleds rättegången mot två tidigare chefer inom Panaxia. De två personerna är åtalade för grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och grov stöld. Rättegången beräknas vara avslutad i mitten av december i år och domen kommer troligen efter årsskiftet. I samband med rättegången kommer ett stort antal vittnen att höras, bland andra AIK Fotboll AB:s tidigare VD Annela Yderberg.

Från AIK Fotboll AB:s sida vill vi klargöra att AIK Fotboll AB inte är anklagade för något. Såväl AIK:s egna revisorer som Ekobrottsmyndigheten och åklagaren har gått igenom AIK:s bokföring och funnit att allt är i sin ordning.

Parallellt med ovan nämnda rättegång driver Panaxias konkursbo ett antal processer mot en mängd parter där konkursboet har framställt krav på att vissa belopp ska betalas tillbaka till konkursboet. En av dessa processer riktar sig mot AIK Fotboll AB. AIK Fotboll AB har mottagit en stämningsansökan från konkursboet där konkursboet har framställt krav om att ett belopp om ca 450 000 SEK ska återbetalas till konkursboet. AIK Fotboll AB har till fullo bestridit detta krav. AIK Fotboll AB:s ledning anser i detta sammanhang att inga felaktigheter har begåtts av AIK Fotboll AB.  Målet har inletts vid Solna tingsrätt.

Panaxia har varit en av AIK:s sponsorer. Företaget försattes i konkurs under tidig höst 2012.   

 

För mer information, kontakta:

Thomas Edselius, VD AIK Fotboll AB

070-431 12 11, thomas.edselius@aik.se

 

Om AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2013 i Allsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.