Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sina förslag till ordinarie bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum torsdagen den 14 mars 2019.

Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även större minoritetsägare vidtalats.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att två styrelsesuppleanter ska väljas.

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter.
Nomineringskommittén föreslår vidare att revisorsarvode skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:
Per Bystedt
Ålder: 54 år.
Styrelseordförande sedan 2016.
Yrke: Entreprenör.
Styrelseuppdrag: AIK Fotboll AB (ordförande), Sellhelp AB (”Sellpy”) (ordförande), Versity Music AB (ordförande), Versity Production AB (suppleant) samt Kristina Konferens & Hotell AB (suppleant).
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
Beroende i förhållande till minoritetsägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 2 883 914 B-aktier.

Marianne Bogle
Ålder: 52 år. 
Styrelseledamot sedan 2018.
Yrke: VD för CSR Sweden.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom CSR/hållbarhet
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Helena Roxtorp
Ålder: 50 år.
Styrelseledamot sedan 2018.Yrke: Programchef på Teknikföretagen.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (vice ordförande), AIK Fotboll AB (ledamot), EdRox Stockholm AB (suppleant).
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Faisal Gani
Ålder: 38 år.
Styrelseledamot sedan 2016.
Yrke: Europeisk Säljdirektör för Sellbranch.
Styrelseuppdrag: Kungsbrogruppen i Stockholm AB (ledamot), Tantolunden Café och Bar AB (suppleant), Salzberger Produktion AB (suppleant), Odengruppen 2 AB (suppleant), PopUp Works AB (suppleant), FNG Invest AB (ledamot), New Black AB (ledamot), Kungsbron Taverna AB (ledamot), Squeezed Up AB (ledamot), Kungsbron Hotell AB (ledamot), Truetremolo Scandinavian AB (ledamot), TunAfish AB (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring och organisation, Stockholms Universitet.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Anders Appell
Ålder: 47 år.
Styrelseledamot sedan 2017.
Yrke: Advokat.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk
Förening (ledamot), Andulf Advokat AB (ledamot och VD), Ymer SC AB ( ledamot), Ymer SC Fund 1 AB (ledamot), W Sweden Invest AB (suppleant), AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Patrick Englund
Ålder: 52 år.
Styrelseledamot sedan 2016.
Yrke: Egenföretagare
Styrelseuppdrag: Incanto AB (ledamot), Bläckfisken Restaurang AB (ledamot), Agent Wines P&J AB (ledamot), AIK Fotbollsförening (ledamot) samt AIK Fotboll AB (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Eric Ljunggren
Ålder: 40 år.
Styrelseledamot sedan 2018.
Yrke: Konsult.
Styrelseuppdrag: AIK Fotboll AB (ledamot), AIK Fotbollsförening (ordförande), Nebuchadnezzar AB (suppleant) samt Hugo Stenbecks Stiftelse.
Huvudsaklig utbildning: Medieprogrammet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 1891 B-aktier.

Nyval:
Robert Falck
Ålder: 56 år.
Yrke: VD.
Styrelseuppdrag: Norrenergi Aktiebolag (ledamot), Jakobsbergs Sport AB (ordförande), Robert Falck AB (ledamot) samt AIK Fotbollsförening (ordförande.)
Huvudsaklig utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Tomas Franzén
Ålder: 56 år.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare koncernchef och VD i Bonnier AB (2014-2019), Com Hem AB (2008-2014), Eniro AB (2004-2008), Song Networks AB (2002-2004) och AU-System AB (1995-2002).
Styrelseuppdrag: Bonnier Broadcasting AB (ordförande), Bonnier News Group AB (ordförande), Adlibris Aktiebolag (ordförande) och Sappa Holding AB(ordförande), Axel Johnson Aktiebolag (ledamot), Dustin Group AB (ledamot), Elajo Invest Aktiebolag (ledamot) samt AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Joen Averstad
Ålder: 35 år.
Yrke: Managementkonsult.
Styrelseuppdrag: AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Nyval av styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma:

Jonas Svanberg
Ålder: 39 år.
Yrke: VD Sunlight ab och Sunlight hotell.
Styrelseuppdrag: Kinnegrip Aktiebolag (ordförande), Sunlight AB (VD) samt AIK Fotbollsförening (ledamot).
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Nazanin Vaseghpanah
Ålder: 31.
Yrke: Student.
Styrelseuppdrag: Inga styrelseuppdrag.
Huvudsaklig utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: –.

Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Per Bystedt väljs till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av revisor
Nomineringskommittén föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att Ernst & Young Aktiebolag väljs till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag avser att utse Linn Haslum till huvudansvarig revisor. 

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)
Nomineringskommittén föreslår att Patrik Karlsson väljs till oberoende representant i valberedningen.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden) förekommer enligt nedan:

• Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare
– AIK Fotboll AB är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF) regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare. Nomineringskommitténs bedömning är att en styrelsesammansättning som snarlik styrelsen för föreningen och Bolaget är till gagn både för medlemmar och aktieägare och att dessa två grupper dels till stor del är samma personer samt att de delar samma mål. Förslaget innebär att en övervägande del av ledamöterna är i beroendeställning till huvudägaren AIK Fotbollsförening. I tillägg nomineras en av Bolagets större minoritetsägare, Per Bystedt, som styrelseledamot och styrelsens ordförande i Bolaget vilket ger minoritetsägarna inflytande gentemot huvudägaren. Nomineringskommittén uppmanar samtidigt Bolagets styrelse att sammankalla till extra bolagsstämma alternativt på annat sätt påvisa transparens i de fall beslut ska fattas om frågor och avtal där minoritetsägarna kan anses ha ett särskilt intresse t ex i avtal mellan Bolaget och närstående eller större närståendetransaktioner alternativt sammanlagt större belopp av transaktioner mellan Bolaget och dess närstående.

• Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende publicering av valberedningens förslag i samband med kallelse.
– Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK FF) i enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att Nomineringskommittén ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att Valberedningen för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK Fotbollsförenings årsmöte. Detta medförde att ett komplett förslag till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som äger rum torsdagen den 14 mars 2019.

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget är regerande svenska mästare och spelar 2019 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar