Ainax noteras på Stockholmsbörsens O-lista

Stockholmsbörsen har beslutat godkänna Ainax ansökan om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Första handelsdag beräknas bli den 1 december 2004.

Aktierna i Ainax har handlats på Nya Marknaden sedan den 8 juni 2004. Aktieägarna i Ainax behöver inte vidta någon åtgärd i samband med noteringen på O-listan. En handelspost kommer att omfatta 50 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock att kunna ske även i mindre poster. Ainax kommer att handlas på O-listan under kortnamnet AINX. Ett prospekt med anledning av noteringen av Ainax på Stockholmsbörsens O-lista finns tillgängligt på Ainax webbplats (www.ainax.se) och kan beställas via telefon 08-588 689 10. För mer information, vänligen kontakta: Mariana Burenstam Linder, VD, tel 08-611 8810, mobiltel 070-595 2250 Mats Löfgren, Ekonomichef, tel 0709-200 999 www.ainax.se

Dokument & länkar