Delårsrapport Ainax AB (publ) Januari - september 2004

Delårsrapport Ainax AB (publ) Januari - september 2004 ·Nettoresultatet under januari-september 2004 uppgick till -10,3 MSEK ·Nettoresultatet per aktie under januari-september 2004 uppgick till -0,75 SEK ·Substansvärdet den 30 september 2004 uppgick till 6.783,5 MSEK ·Substansvärdet per aktie den 30 september 2004 uppgick till 248 SEK ·Den 1 november 2004 offentliggjorde styrelsen i Scania förslag att en extra bolagsstämma i Scania beslutar om ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax AB att förvärva samtliga utestående aktier i företaget ·Substansvärdet den 9 november 2004 uppgick till 7.466,5 MSEK ·Substansvärdet per aktie den 9 november 2004 uppgick till 273 SEK Ytterligare information lämnas av: Mariana Burenstam Linder, VD, tel 08-611 88 10 eller 070-595 22 50 eller Mats Löfgren, Ekonomichef, tel 0709-200 999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT22300/wkr0010.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar