Ekonomisk information från Ainax

Nya publicerings datum 2005 18 februari Bokslutskommuniké januari – december 2004 10 maj Delårsrapport januari – mars 2005 10 maj Bolagsstämma 3 augusti Delårsrapport januari – juni 2005 3 november Delårsrapport januari – september 2005 För mer information, vänligen kontakta: Mats Löfgren, CFO, telefon 0709-200 999 www.ainax.se

Dokument & länkar