Information om kommande erbjudande till aktieägarna i Ainax

Information om kommande erbjudande till aktieägarna i Ainax Styrelsen i Scania förslår att en extra bolagsstämma i Scania beslutar om ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ainax AB ("Ainax") att förvärva samtliga utestående aktier i företaget. Ainax styrelse har precis tagit del av informationen och kommer att analysera konsekvenserna för Ainax aktieägare. Styrelsen återkommer med en rekommendation till Ainax aktieägare, efter det att vi fått ta del av innehållet i prospektet och gjort en utvärdering av konsekvenserna för våra aktieägare. För mer information, vänligen kontakta: Mariana Burenstam Linder, VD, tel 08-611 8810, mobiltel 070-595 2250 www.ainax.se Ainax Ainax AB innehar 27 320 838 A-aktier i Scania, motsvarande 24,8 procent av rösterna och 13,7 procent av kapitalet. Målet är att uppnå största möjliga värde för Ainax aktieägarna genom att realisera det övervärde som bedöms finnas i en samlad kontrollpost i Scania. Antalet Ainax-aktier motsvarar bolagets innehav av A-aktier i Scania, vilket ger en transparent grund för värderingen av bolaget. Med medel avsatta för den löpande verksamheten och en kostnadseffektiv organisation är avsikten att vidareutdela hela utdelningen från innehavet till aktieägarna. Om försäljning inte har skett den 1 maj 2008 kommer tillgångarna att skiftas ut till aktieägarna. Ainax-aktien handlas på Nya Marknaden sedan den 8 juni 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21470/wkr0001.pdf

Dokument & länkar