Penser Access: Aino Health - Stärker balansräkningen

Report this content

Omsättningen steg till 6,0 mkr (5,7 mkr) men var 13% under vår förväntan om 7,0 mkr. Avvikelsen ligger i låg nykundsrekrytering. Antal licenstagare steg blygsamt till 50 000 (48 000) vilket var under vår förväntan. Bolaget uppger att marknaden har varit trög under sommaren men att det ser något ljusare ut under hösten. Bolaget har skurit ned på sin kostnadsmassa vilket ledde till att EBIT stärktes något y/y.

COVID-19 tvingar oss att sänka försäljningsestimaten 2020 med ytterligare 11%. Drivet av kostnadssänkningarna bedömer vi dock att bolaget kommer vara kassaflödesneutralt under början av 2021. Med en ny organisationsstruktur på plats tillsammans med stärkt balansräkning bedömer vi att bolaget kommer accelerera försäljningen under nästa år. Aktien är fortsatt undervärderad enligt oss

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20200824.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se