Penser Access: Aino Health - Avtal med ArcelorMittal

Report this content

Intäkterna steg med 4% till SEKm 5,7 (5,5), primärt var det bolagets nya tjänst Business Health index (BHi) som lanserades under kvartalet. Sju kunder i Finland har redan köpt tjänsten, vilket vi räknar med kommer på sikt leda till fler avtal av Ainos övriga tjänster där repetitiva intäkter är höga. Efter kvartalets utgång tecknade Aino ett avtal med den tyska stål- och gruvbolaget ArcelorMittal om att använda Ainos tjänster för hälsoadministration vid fabriken i Neuwied (ca 100 anställda). Efter rapporten drar vi upp försäljningsestimaten med 7,5% drivet av 1) avtalet med ArcelorMittal samt 2) av den starka försäljningen av BHi. Det finansiella läget är fortsatt ansträngt då bolaget enbart har kvar SEKm 9 i kassan samtidigt som vi bedömer att bolaget först kan vara kassaflödespositivt under 2019. Därav ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/avtal-med-arcelormittal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se