Penser Access: Aino Health - Nu eller aldrig

Aino Health verkar inom Corporate Health Management (CHM), det vill säga produkter och tjänster för ledningspersoner att stödja medarbetarna så att de mår fysiskt och psykiskt väl och går till jobbet med lätta steg. Det handlar främst om att minska sjukfrånvaron och höja arbetsmotivationen genom förebyggande åtgärder, det vill säga produkter och tjänster som totalt sett såväl anställda, ledning och ägare vinner på. Bolaget startade 1994 och är idag verksamt i Finland, Sverige samt Tyskland. Vi ser stor potential i aktien men till hög risk då bolaget fortfarande har en del att bevisa.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/nu-eller-aldrig/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera