Penser Access: Aino Health - Ökar antal användare med 50% under 2018

Antal HealthManager licenser steg till 42 000 i slutet av kvartalet vilket motsvarar en tillväxt på 2% sekventiellt och 50% y/y. Försäljningen uppgick till 6,4 mkr (5,7) vilket motsvarade en tillväxt på 11% y/y och det var i linje med vår förväntan om 7 mkr. Vi ser fortsatt potential till uppvärdering av bolaget drivet av 1) avtalet med ArcelorMittal, som ser ut att rulla ut snabbare än vad vi tidigare räknat med, 2) nya avtal från andra kommuner då resultatet från Botkyrka kommun ser bra ut, 3) fler samarbetsavtal från Final och Barmer, 3) den nya tjänsten BHi, 4) värderingen av peers inom sektorn (SaaS lösningar inom Human Capital) som handlas till en EV/Sales multipel på >5x vilket kan jämföras mot Ainos 0,86x. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20190220.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera