Penser Access: Aino Health - Ökar intäkterna med 36%

Report this content

Antalet HealthManager licenser steg till 49 000 vid slutet av kvartalet vilket motsvarar en tillväxt på 2% sekventiellt och 20% y/y. Vår förväntan var på 55 000, och avvikelsen förklaras av en för optimistisk förväntan om nykundsrekrytering från vår sida. Försäljningen steg 36% till 6,1 mkr (4,5) men var ca 20% under vår förväntan.

Efter rapporten justerar vi ned vårt EBIT-estimat med 7 mkr för ’20e, på grund av 1) den lägre tillväxttakten av licenser, och 2) en något försenad licensexpansion för ArcelorMittal (drivet av ledningsförändringar). För ’21e justerar vi upp vårt EBIT-estimat med 2 mkr drivet av fler samarbetspartners som kan accelerera nyförsäljningen. Vi ser fortsatt potential för uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion inom ArcelorMittal, 2) nya avtal från andra kommuner då resultatet från Botkyrka kommun ser bra ut, 3) ökad licenstillväxt drivet av samarbetspartners, 4) den nya tjänsten BHi, och 5) värderingen av peers inom sektorn (SaaS-lösningar inom Human Capital) som handlas till en EV/Sales-multipel över 5,5x vilket kan jämföras med Ainos 1,45x för ’20e. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20191030.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se